Svenska företag går ut med uppmaning till regeringen

2014-01-23

I en artikel i Energinyheterna går tretton företag, med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige, nu ut med en gemensam förklaring där man uppmanar regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi-och klimatramverk till 2030.

Läs hela artikeln här.