Alstom och OKG AB ingår ett femårigt servicekontrakt för turbinanläggningarna vid Oskarshamns kärnkraftverk


ALSTOM Power Sweden AB har tecknat ett femårigt servicekontrakt med OKG AB avseende turbinanläggningarna vid Oskarshamns kärnkraftverk. Kontraktet omfattar årlig service, inklusive inspektion och driftsättning av ångturbiner, generatorer och berörda hjälpsystem för Oskarshamn 1, 3 och delvis 2, under planerade servicestillestånd.

Alstom skall också tillhandahålla ett lokalt serviceteam på plats vid Oskarshamnsanläggningen, vilket har till uppgift att stödja OKG's personal med komponentunderhåll under driftperioder.

- Detta kontrakt innebär ett viktigt steg för OKG som part i vår långsiktiga strategi att säkerställa kompetens och vidareutveckling av våra arbetsprocesser. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Alstom i ledandet och genomförandet av framtida service och underhåll på turbinsystemen med fokus på säker produktion, hög tillgänglighet och låga produktionskostnader vid våra anläggningar, säger Johan Svenningsson, VD för OKG AB.

Vid Alstom kommer servicekontraktet att hanteras från Alstoms verksamheter i Norrköping och Västerås.

- Servicekontrakt som detta är viktiga för Alstom och våra kärnkraftskunder. Med anpassning till varje kunds specifika behov och strategi, skapar de en utmärkt möjlighet att stärka vårt samarbete och i synnerhet att bibehålla och fördjupa vår expertkunnande inom kärnkraft i landet, säger Mats Andersson, VD för Alstom Power Sweden AB.

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com 

Mats Andersson
VD
Alstom Power Sweden
011-88782
mats.andersson@power.alstom.com