Rekordstor orderingång och ökad lönsamhet för Alstom första halvåret 2014/15


Viktiga milstolpar har uppnåtts i projektet med General Electric

I enlighet med General Electrics planerade övertagande av Alstoms energirelaterade verksamheter och med hänsyn till den internationella redovisningsstandarden (IFRS 5), har verksamhetsområdena Thermal Power, Renewable Power och Grid klassificerats som verksamheter som innehas för försäljning.  Dessa verksamheters orderingång, omsättning och rörelseresultat rapporteras inte utan redovisas istället separat under "nettoresultat - verksamheter som innehas för försäljning".

Mellan 1 april och 30 september 2014, bokade Alstom en rekordstor orderingång på 6,4 miljarder EUR vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med förra årets halvårsresultat. Nyckeltalet orderingång/omsättning är 2,1 och ökade markant av 4 miljarder EUR kontraktet i Sydafrika .Under samma period ökade omsättningen organiskt med 13%, och uppgick till 3,1 miljarder EUR. Rörelsemarginalen förbättrades något som till stor del har sin grund i den ökade omsättningen och framskridandet av implementeringen av ”dedicated to excellence” programmet inom koncernen. 

Projektet mellan Alstom och General Electric fortskrider enligt plan med avslutade fackliga konsultationer och signerat kontrakt med General Electric. Franska staten har beviljat tillstånd om utländska investeringar och bolagsstämma för Alstom kommer att hållas den 19 december då aktieägarna kommer att rösta om transaktionen skall genomföras eller ej. Om aktieägarna godkänner transaktionen vid årsstämman är den fortfarande föremål för godkännande av konkurrensmyndigheter i ett flertal marknader.

Läs hela pressmeddelande här

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com