Alstoms resultat för 2013/14

2014-05-07
  • Organisk försäljningstillväxt på 4 %
  • Rörelsemarginal på 7 %
  • Positivt fritt kassaflöde under andra halvåret

Mellan den 1 april 2013 och den 31 mars 2014 bokade Alstom ordrar till ett värde av 21,5 miljarder euro, en minskning på 10 % jämfört med förra året. Försäljningen, som uppgick till 20,3 miljarder euro, uppvisade en organisk tillväxt på 4 % jämfört med förra året. Rörelseintäkterna uppgick till 1,424 miljoner euro, en minskning på 3 %, med en rörelsemarginal på 7 %. Nettoresultatet minskade från 768 miljoner euro 2012/13 till 556 miljoner euro, vilket främst påverkades av högre omstruktureringskostnader och finansiella kostnader, samt specifika avskrivningar och avsättningar. Det fria kassaflödet var positivt under andra halvan av 2013/14 och 340 miljoner euro genererades efter utflödet på 511 miljoner euro under första halvåret. Ingen utdelning kommer att föreslås vid nästa bolagsstämma.

- Alstom uppnådde ett bättre kommersiellt resultat under andra halvåret vilket gjorde att koncernen kunde avsluta året med att orderingången översteg  försäljningen. Försäljningen uppvisade en organisk ökning på 4 %, huvudsakligen tack vare ett starkt resultat inom Transport och Renewable Power. Rörelsemarginalen på 7% är framförallt ett resultat av en gynnsam mix inom Thermal Power, fortsatt positiv utveckling av resultaten inom Transport och effekten av vår plan för operativa förbättringar, d2e (dedicated to excellence). Det fria kassaflödet har varit positivt under andra halvåret vilket delvis uppvägde det stora utflödet under första halvåret. Alstom fick förra veckan ett bindande erbjudande från General Electric om förvärv av vår energiverksamhet (Power och Grid). Koncernen har valt att behålla möjligheten att beakta alternativa erbjudanden som kan anses som mer fördelaktiga. Om detta förvärv godkänns och genomförs kommer Alstom att lägga tonvikten på sin transportverksamhet”, säger Patrick Kron, Alstoms styrelseordförande och CEO.

Länk till fullständigt pressmeddelande här.