Alstom har fått beställning på leverans och uppgradering av generatorer för Harjavalta vattenkraftverk i Finland

2014-06-09

Alstom har tecknat ett avtal med Länsi-Suomen Voima Oy, ägare av Harjavalta vattenkraftverk, att bygga om och uppgradera två befintliga generatorer samt leverera en ny generator. Det totala beloppet för avtalet är på mer än 10 miljoner euro. Arbetet kommer att utföras mellan 2016 och 2017 och är en del av ett större moderniseringsprojekt som syftar till att öka kraftverkets kapacitet från 72 MW till 110 MW. 

– Upprustningen av generatorerna i Harjavalta vattenkraftverk är ett viktigt projekt för Alstom, säger Bertil Ekström, vd Alstom Renewable Sweden AB. Vi har lyckats teckna kontraktet i hård konkurrens tack vare våra tekniska erfarenheter och ett bra sammansatt projektteam.

Läs hela pressmeddelandet här.