Alstom får slutgiltig certifiering för Haliade ™ 150 - 6MW havsbaserade vindkraftverk


Alstoms havsbaserade vindkraftverk, Haliade 150-6MW, som installerats i Carnet-området i Frankrike har fått slutlig certifiering från certifieringsorganet DNV-GL.

Det är ett stort steg och en förutsättning för kommersiell drift och som visar på vindturbinens totala effektivitet. Haliade kommer att tillverkas i fabriken i Saint-Nazaire, vilken invigdes den 2 december 2014. Det har redan valts ut för Block Island-projektet i USA och av EDF-EN för tre franska projekt som representerar totalt 1,5 GW.

Haliade hade redan i maj 2013 fått certifiering av effektkurvan. De slutliga testerna verifierar att vindkraftverket är helt kompatibelt med designmodellerna i termer av tillförlitlighet, tillverkning och underhåll av dess huvudkomponenter.

Alstoms nya havsbaserade vindkraftverk är utvecklat för att reducera elproduktionskostnaden genom sin robusta konstruktion för hög tillgänglighet, hög verkningsgrad, modulära tillverkningsprocess och låga underhållskostnader.

Läs mer här.

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com