Alstom uppnådde god orderingång och stabil ökning av försäljningen under tredje kvartalet 2014/15


Under det tredje kvartalet 2014/15 (1 oktober - 31 december, 2014), hade Alstom en orderingång på 1,6 miljarder euro, jämfört med 2,5 miljarder euro under samma period förra året vilket också inkluderade Riyadhs tunnelbana (1,2 miljarder euro). Koncernens försäljning på 1,5 miljarder euro ökade med 10% organiskt under tredje kvartalet 2013/14.

För de första nio månaderna 2014/15 (1 april-31 december 2014), var Alstoms orderingång 8,0 miljarder euro, en ökning med 52% jämfört med de första nio månaderna 2013/14. Koncernens omsättning uppgick till 4,6 miljarder, en ökning med 12% organiskt jämfört med de första nio månaderna 2013/14.

Orderstocken på 27 miljarder euro per den 31 december 2014 representerar över 4 års försäljning. 

Försäljningen var 1,501 miljoner euro, en organisk ökning med 10% under det tredje kvartalet 2014/15 jämfört med samma period förra året. Detta drevs till stor del av leveranser av regional- och fjärrtåg i Frankrike, Tyskland och Italien såväl som höghastighetståg i Schweiz och Polen samt spårvagnar i Dubai. 

I enlighet med projektet mellan Alstom och General Electric och med hänsyn till den internationella redovisningsstandarden (IFRS 5) har verksamhetsområdena Thermal Power, Renewable Power och Grid klassificerats som ”discontinued operations” och är därför inte inkluderat i orderingång, omsättning och rörelseresultat och rapporteras istället under ”net income – discountinued operations”-delen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com