Start för tunnelbanelinje i Hongkong utrustad med Alstoms signalsystem


Alstom har levererat signalsystemet till Hongkongs West Island-tunnelbanelinje som startade sin persontrafik den 28 december 2014. Alstoms banbrytande signaleringslösningar främjar utvecklingen av det västra området av Hongkong och ger tågresenärerna ett säkert och tillförlitligt resande.

Hongkongs West Island-linje är en förlängning av Island-linjen med tre nya stationer som förväntas betjäna cirka 230 000 människor som bor och arbetar i västra distriktet.

Efter det avtal som undertecknats under 2010, har Alstom ansvarat för konstruktion, tillverkning, testning och driftsättning av signalsystemet, samt utbildning och prestandademonstration. Signaleringsmarktjänsterna och utrustningen inkluderar förregling, system för Automated Train Control och Integrated Automatic Train Supervision vilka samverkar med den befintliga Island-linjen som Alstom levererat tåg och signalsystem till på 80-talet.

Läs hela pressmeddelandet här.

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com