Alstom ska uppgradera turbinen i ”Ligga” vattenkraftstation för Vattenfall


Alstom Renewable Sweden AB har i hård konkurrens valts av Vattenfall 
Vattenkraft AB att uppgradera en av tre turbiner i Ligga kraftstation i Lule 
älv i Norrbotten. Ligga kraftstation har 327 MW installerad effekt och en 
årsproduktion på 1656 GWh, vilket motsvarar den genomstnittliga årliga 
elförbrukningen i 83800 svenska villor.

- Vi valde Alstom baserat på en kombination av deras tekniska lösning och 
konkurrenskraftiga pris för detta moderniseringsprojekt, säger Christer 
Ljunggren chef för Vattenfall Vattenkraft i Norden.

- Vi är stolta över att få förtroendet att leverera denna viktiga uppgradering 
och ser fram emot ett bra genomförande tillsammans med Vattenfall, säger Bertil 
Ekström, VD Alstom Renewable Sweden AB.

Alstom Renewable Sweden AB ska genomföra ett modellprov i Vattenfalls 
turbinlaboratorium i Älvkarleby. Modellprovet görs för att verifiera de 
tekniska garantier som Alstom har lämnat för det nya turbinlöphjulet som ska 
levereras till Ligga kraftstation. Alstom kommer även att leverera ett nytt 
styrlager och oljetrycksystem till turbinen samt demontera, renovera och 
återmontera befintlig utrustning på turbinen. 

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com