Alstom ska renovera Riga vattenkraftverk i Lettland

Alstom har, av det lettiska kraftbolaget Latvenergo, tilldelats ett kontrakt värt nästan en miljard SEK, att renovera 6 x 69 MW Kaplan-enheter för Riga vattenkraftverk, som ligger vid floden Daugava i Lettland.

Kontraktet omfattar renovering av turbiner, generatorer samt nytt styr- och kontrollsystem. Alstom avser att använda lokala företag i genomförandet av kontraktet. Under de åtta kommande åren kommer en enhet per år att renoveras och kontraktet slutförs under 2022. Som en följd av renoveringen kommer den årliga produktionen vid Rigas vattenkraftverk att växa med minst 20 GWh.

Riga vattenkraftverk är ett av de tre viktigaste kraftverken i landet och producerar mer än 50 % av elen i Lettland. Riga vattenkraftverk producerade 679 GWh miljövänlig energi under 2013 och renoveringen kommer att förlänga dess livstid med minst 40 år och samtidigt öka effektiviteten. Renoveringen av Rigas vattenkraftverk är en del av Latvenergo 200-miljoners euro investeringsprogram av floden Daugavas vattenkraftverk.

– Alstom Sveriges tidigare framgångsrika leveranser av generatormoderniseringar av vattenkraftverk i Lettland har bidragit till att Alstom nu har vunnit detta stora moderniseringsprojekt. Denna modernisering av ett gammalt sovjetbyggt vattenkraftverk utanför Riga kommer att bidra till mer produktion av förnyelsebar kraft i Lettland och hjälper landet att minska sitt beroende av rysk fossil gas, vilket är mycket önskvärt.säger Nils Lannefors, Sales Director för Alstom Power i Norden & Baltikum.

– Riga vattenkraftverk är strategiskt viktigt för energiförsörjningen i Lettland, och vi kommer att kunna höja effektiviteten i vattenkraftverket och säkra verksamheten för de kommande årtiondena. Vi har valt Alstom eftersom deras tekniska lösningar minskar avbrottstiden för varje enhet vilket är till fördel för Latvenergo, säger Māris Kuņickis, AS Production Director för AS Latvenergo.

-  Alstom har lång och gedigen erfarenhet inom vattenkraft. Vårt engagerade team kommer att renovera Riga vattenkraftverk på ett sätt som förbättrar tillförlitligheten, sänker driftskostnaderna långsiktigt och gynnar miljön, förklarar Eric Staurset, Alstom Director för Norden och Baltikum.

Med en installerad bas som står för en fjärdedel av världens vattenkraftanläggningar, har Alstom en stor erfarenhet att bedöma och serva, bygga om och modernisera kraftverk i drift. Tack vare ett omfattande service- och moderniseringsprogram stöder Alstom Hydro anläggningsoperatörer, ägare och investerare för att minska den totala produktionskostnaden.

Above, a Kaplan hydro turbine. ©Alstom

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com