Alstom bygger nya pendeltåg åt SL – trafikstart 2017

Nya X60B anländer till Bro-depån, Stockholm

Alstom fick 2012 i uppdrag att leverera nya pendeltåg till SL. De första av totalt 46 nya X60B-fordon ska tas i trafik 2017  i samband med öppnandet av Citybanan. Innan resenärerna får åka med de nya pendeltågen krävs omfattande tester och nyligen rullade de första fordonen in på svenska spår. 

Alstom tog i förra veckan, tillsammans med representanter från SL och Stockholmståg, emot de två första provfordonen på Alstoms depå i Bro. Fordonen hade då kört för egen maskin från Trelleborg, dit de kommit med båt från Tyskland där de tillverkas. Nu påbörjas ett halvårs testfas som sker nattetid på spår runt Enköping, Västerås och därefter i Emmaboda. Alstom ska bland annat testa signalsystem, bromssystem och göra statiska tester för sammankopplade fordon. Resultaten från testerna används för myndighetsgodkännande och kravverifiering.

Alstom har tidigare i år utfört traktionstester, bromstester och test av signalsystem på de två fordonen. Då bogserades tågen från Alstoms anläggning i Salzgitter, Tyskland till testanläggningen i Velim, Tjeckien.

– SL:s pendeltågsflotta innehåller redan idag två varianter av Alstoms Coradia Nordic - X60 och X60A, som varit i trafik sedan 2005 respektive 2012, säger Per Öster, VD Alstom Transport. SL är vår största kund i Sverige och när testfasen av X60B nu startar har vi nått en milstolpe i nästa leverans. Totalt kommer X60 Coradia Nordic-familjen att bestå av 71 X60, 12 X60A och 46 X60B.

Nya X60B-modellen
Till det yttre är X60B lik de tidigare modellerna, den största skillnaden är att man måste följa nya myndighetskrav. Dit hör bland annat arbetsmiljökrav och ökade krav på säkerhet när Citytunneln tas i bruk.

Inredningsmässigt är provtågen inte färdiga då man behöver komma åt kablar och ledningar under testerna. I de färdigbyggda tågen är några av de synliga förändringarna till exempel talarenhet vid rullstolsplatserna, nytt dörrsystem, nya säten, nya rörliga fotsteg och nya tryckknappar för dörröppning. 

Av mer teknisk karaktär kan nämnas ny fixering av bromsskivor, att ändbalkarna på boggiramen är fästa med skruvförband för att underlätta byte, nytt elkoppel, nytt tredje batteri. Tågen levereras dessutom med signalsystemet ERTMS (kompatibelt med nuvarande ATC-system). Man har även arbetat med att förenkla för underhållet av de nya fordonen, vilket också gör att underhållet blir kostnadsmässigt bättre.

Trafikstart 2017  
De första serietillverkade fordonen kommer att levereras redan i januari 2016, och ska, som en del av övertagandefasen, köras i kommersiell trafik tre till fyra dagar per vecka under den första månaden. Därefter, vid lyckat resultat, ska X60B nyttjas fullt ut.  X60B är en central del i SL:s ambition att förnya flottan och krävs som ersättare till nuvarande modell X10 som inte klarar trafiken på Citybanan vilken öppnas under 2017.

Presskontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com