Alstoms årsresultat 2014/15

  • Rekordhög orderingång (10 miljarder EUR) och orderstock (€ 28 miljarder EUR)
  • Rörelseresultatet upp 20%
  • Starkt kassaflöde under andra halvåret

I enlighet med projektet mellan Alstom och General Electric och med hänsyn till den internationella redovisningsstandarden (IFRS 5) har verksamhetsområdena Thermal Power, Renewable Power och Grid klassificerats som ”verksamheter under avyttrande ”. De är därför inte inkluderade i orderingång, omsättning och rörelseresultat och rapporteras istället under ”net income – discountinued operations”-delen.

Mellan den 1 april 2014 och den 31 mars 2015 har Alstom bokat order till en rekordnivå på 10 miljarder euro, en ökning med mer än 60% jämfört med förra året. Nyckeltalet för orderingången jämfört med faktureringen av order som bokats samma år (book to bill ratio), på 1,6, var över 1 för femte året i rad och lyftes av ett 4 miljarder euro kontrakt i Sydafrika. Försäljningen, på 6,2 miljarder euro, ökade med 8% (7% på en lika-för-lika-bas) jämfört med förra året och intäkterna uppgick till 318 miljoner euro, en ökning med 19%. Rörelsemarginalen (efter koncerngemensamma kostnader) förbättrades med till 5,2%, tack vare den ökade försäljningen, bra projektutförande, genomförandet av D2E (verksamhetsförbättringsplanen= dedicated to excellence) och trots startkostnader för nya plattformar. Alstom uppnådde god orderingång och stabil ökning av försäljningen under tredje kvartalet 2014/15

"Alstom levererade kommersiellt ett mycket starkt resultat under senaste räkenskapsåret, med en rekordhög bokning av nya order. Vi nådde våra 2014/15 mål med en försäljningsökning med 7% organisk tillväxt och rörelsemarginalen förbättrades med 50 punkter, genom bra genomförande och en strikt tillämpning av vår verksamhetsförbättringsplan. Som väntat, var koncernens fria kassaflöde positiv under andra halvåret och det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, före skatt och finansiell cash-out, var positiv under hela året. Vi bekräftar också vår medellånga prognos. Projektet med General Electric går framåt; vi har redan fått konkurrensmyndigheternas tillstånd i ett antal länder och arbetar aktivt för att slutföra denna process och därmed möjliggöra en stängning under de kommande månaderna. Efter stängning, planerar vi att kalla till bolagsstämma för att bestämma utdelningen till aktieägarna ", säger Patrick Kron, Alstoms styrelseordförande och CEO.

Contacts

Group Press Contacts

Virginie Hourdin
Tel +33 1 41 49 21 36
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com

Investor Relations

Delphine Brault / Perrine de Gastines
Tel +33 1 41 49 26 42
delphine.brault@chq.alstom.com, perrine.de-gastines@chq.alstom.com