Gott finansiellt resultat för Alstom 2015/16

2016-05-11
  • Affärsmässigt rekordår
  • Mycket starkt operativt resultat 
  • Stärkt balansräkning
  • 2020-målen ligger fast


Mellan 1 april 2015 och 31 mars 2016 nådde Alstom ett ekonomiskt rekordresultat med en orderingång på 10,6 miljarder euro och en orderstock på 30,4 miljarder euro. Under samma period ökade försäljningen med 12 procent (7 procent organiskt) och landade på 6,9 miljarder euro. Den justerade rörelsevinsten ökade till 366 miljoner euro, 23 procent mer än förra året, vilket ledde till en justerad rörelsemarginal på 5,3 procent.

Nettoresultatet blev 3,0 miljarder euro som en följd av försäljningen av energiverksamhet till General Electric och efter effekten av extraordinära nedskrivningar, huvudsakligen i Frankrike.

Alstom gynnas idag en mycket stark balansräkning. Nettoskulden minskade avsevärt till 0,2 miljarder euro per den 31 mars 2016, jämfört med 3,1 miljarder euro den 31 mars 2015. Det egna kapitalet uppgick till 3,3 miljarder euro den 31 mars 2016.

Efter kontantutdelning till aktieägarna om 3,2 miljarder euro genom det offentliga aktieåterköpserbjudande, kommer styrelsen att föreslå att ingen utdelning sker vid nästa årsstämma.

2015/16 är det andra rekordåret i rad för Alstom, bland annat på grund av ett stort e-Locos-projekt i Indien och framgångar i alla våra regioner och för alla våra produkter. Försäljningstillväxten har överträffat förväntningarna med över 5 procent genomsnittlig organisk tillväxt under de senaste fyra åren. Den justerade rörelsevinsten gick upp med över 20 procent. Balansräkningen har stärks genom transaktionen med General Electric. Genomförandet av vår strategi pågår som planerat och kommer att ta oss fram till våra 2020-mål, säger Henri Poupart-Lafarge, Alstoms styrelseordförande och VD. 

 


Full version of the press release in PDF below

Press Contact

Justine Rohée 
Tel. + 33 (0)1 57 06 18 81
justine.rohee@alstom.com 

Linda Huguet
Tel. + 33 (0)1 57 06 10 42
linda.huguet@alstom.com

Maria Parent
Tel. +46 76 807 65 50
maria.parent@alstom.com

Investor relations

Selma Bekhechi
Tel. + 33 1 57 06 95 39
Selma.bekhechi@alstom.com

Julien Minot
Tel. + 33 1 57 06 64 84
Julien.minot@alstom.com