Alstom presenterar den senaste signalsystemstekniken som nu införs i det danska järnvägsnätet

2017-03-29
©Alstom

Alstom och Banedanmark, ägaren av den danska järnvägsinfrastrukturen, presenterade idag den senaste utvecklingen av signalsystem i Danmark för Hans Majestät Konungen av Belgien och Hans Kungliga Höghet Kronprinsen av Danmark i samband med det belgiska statsbesöket till Danmark.

Alstom håller nu på att ersätta det befintliga signalsystemet i den östra delen av Danmark med sitt ERTMS-system (European Rail Trafic Management System) ”Atlas”. Järnvägsnätet där består av mer än 734 km dubbelspår linjer och 90 stationer. Förra sommaren testade Alstom och Banedanmark framgångsrikt för första gången någonsin i världen ETCS (European Train Control System) nivå två baslinje tre, som är den senaste ERTMS-baslinjen. Atlas-lösningen för Banedanmark är utvecklad av Alstom i Charleroi, som är Alstoms ERTMS Centre of Excellence, och projektet genomförs med stöd av Alstom i Köpenhamn och Bologna i Italien.

Presentationen ägde rum i Köpenhamns trafikkontrollcentral som är utrustad med Alstoms trafikledningssystem. Besöket fokuserade på det danska nationella signalprogrammet och visade på fördelarna med ERTMS med hjälp av live demonstrationer och en körsimulator.

- Alstom har tagit initiativet till dagens besök. Alstom har också investerat i projektet genom att använda det danska ERTMS-programmet för att visa sin expertis inom ERTMS. Jag har noterat dessa initiativ och jag uppfattar dem som en stark signal på Alstoms åtagande för projektet, och att de har en fast föresats att göra allt som krävs för att projektet ska bli lyckat och bli färdigt till 2023, säger Ole Birk Olesen, danska transport- och bostadsministern.

- Vi är mycket hedrade att Konungen av Belgien och Kronprinsen av Danmark besökte ett av våra projekt för Banedanmark. Alstom är en världsledande leverantörerna av signalsystem för järnväg, vi har levererat nästan tre fjärdedelar av all ERTMS-utrustning för ombord som är i drift och mer än 18 000 km är kontrakterade i världen, säger Christian Algren-Ussing, Managing Director Alstom Danmark.

De senaste versionerna av Atlas kan anpassa sig till olika trafikkrav och kan omfatta nätverk med mellan 6 till 600 tåg per dag med en kombination av gods-, regional-, pendel- eller höghastighetståg. Det ger en förbättrad flexibilitet för drift av konventionella linjer, ökar kapaciteten på varje enskild linje men minskar samtidigt signalutrustningen längs spåret. Atlas är driftskompatibelt i de europeiska järnvägskorridorerna. Dessutom möjliggör avancerade kontrollcentraler som till exempel Banedanmarks central i Köpenhamn en bättre övervakning av tågtrafiken och bättre hantering av störningar.

Press contacts

Justine Rohée 
Tel. + 33 (0)1 57 06 18 81
justine.rohee@alstom.com 

Linda Huguet
Tel. + 33 (0)1 57 06 10 42
linda.huguet@alstom.com 

Sonia Thibaut
(Benelux)
Tel. + 32 473 93 38 73
sonia.thibaut@alstom.com

Maria Parent
(Nordic countries)
Tel. + 46 76 807 6550
maria.parent@alstom.com