Alstom w Polsce


Alstom zatrudnia w Polsce 3200 pracowników w sektorach energetyki, sieci przesyłowych i transportu. Posiada nowoczesne zaplecze wytwórcze:

  • w Elblągu fabrykę turbin oraz odlewnie żeliwa i staliwa,
  • we Wrocławiu fabrykę generatorów - europejski ośrodek Alstom specjalizujący się w doskonaleniu turbogeneratorów,
  • w Chorzowie fabrykę taboru szynowego,- w Łodzi i w Warszawie organizację realizującą projekty w systemie „pod klucz”,
  • w Katowicach organizację dostarczającą usługi i wyposażenie dla sieci przesyłowych.

Takie zaplecze umożliwia lokalną produkcję wszystkich najważniejszych urządzeń, a także ich serwisowanie w centrach serwisowych Alstom w Polsce.

Alstom przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez stałą realizację inwestycji (13,5 mln EUR w latach 2011/2012). Od początku swojej działalności w Polsce Alstom ukierunkował się na szybki rozwój technologiczny. Od lat 90. Alstom jest liderem na polskim rynku w zakresie projektów pod klucz dla elektrowni opalanych węglem, jak również pełni rolę Oryginalnego Producenta Wyposażenia (OEM) w odniesieniu do 95% zainstalowanej bazy energetycznej. Ponad 320 średnich oraz dużych turbin parowych i gazowych zainstalowanych w elektrowniach na całym świecie zostało wyprodukowanych w fabrykach Alstom Power w Polsce. Odlewnie staliwa i żeliwa zlokalizowane w Elblągu dostarczają odlewy do innych fabryk Alstom na całym świecie. 

Alstom Power odgrywa istotną rolę w budowaniu nowoczesnej energetyki w Polsce, realizując wiele kluczowych projektów infrastrukturalnych w zakresie energetyki.

W dobie rozwoju i modernizacji sieci przesyłowych Alstom Grid jest liderem we wdrażaniu technologii rozdzielnic izolowanych gazem SF6 w Polsce, oferując zintegrowane i kompleksowe rozwiązania „pod klucz”, szeroką gamę produktów oraz wsparcie techniczne i serwisowe na każdym etapie – od wytwarzania energii, poprzez przesył i dystrybucję aż do odbiorcy końcowego. Alstom Grid w Polsce to doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra oraz najnowocześniejsze, oparte o ideę SmartGrid,  technologie mające zastosowanie w oferowanych produktach i usługach.

Alstom w Polsce aktywnie uczestniczy w unowocześnianiu polskiego sektora transportu. Od przejęcia spółki Konstal, będącej najstarszym w Polsce producentem urządzeń kolejowych, Alstom rozpoczął realizację największego w historii programu rozwoju. Dostosowanie fabryki do globalnych standardów produkcyjnych Alstom poszerzyło jej możliwości produkcyjne. Obecnie ALSTOM Konstal S.A. jest jedną z 32 fabryk taboru szynowego w Grupie Alstom, dostarczającą produkty spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa.

Wyznaczając kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii, Alstom kładzie nacisk na rozwój potencjału ludzkiego, unowocześnianie bazy wytwórczej oraz stosowanie najnowszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i gwarantujących ich satysfakcję.

Prezes Alstom w Polsce

Witamy w Alstom w PolsceLesław Kuzaj

Alstom to globalna firma specjalizująca się w energetyce, transporcie oraz sieciach przesyłowych. W Polsce funkcjonujemy jako lokalna organizacja, która wspiera rozwój polskiej gospodarki. Firma stale zwiększa liczbę pracowników, która obecnie wynosi ponad 3 200 osób w całej Polsce.

Alstom kreuje innowacyjne oraz przyjazne środowisku technologie i produkty. Firma zawdzięcza to najnowocześniejszemu zapleczu projektowo-wytwórczemu, wiedzy eksperckiej, wieloletniemu międzynarodowemu doświadczeniu, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalistom, których zatrudnia. 

Jesteśmy dumni mogąc uczestniczyć w projektach modernizacji infrastruktury, budowie największych w Polsce bloków energetycznych, czy dostarczając szybkie i komfortowe pociągi Pendolino dla polskich kolei. Polskie fabryki Alstom to również produkcja taboru szynowego, przeznaczonego na eksport.

Alstom jest społecznie odpowiedzialnym partnerem na polskim rynku, otwartym na potrzeby swoich interesariuszy, inwestującym w rozwój i szkolenie swoich pracowników, dbającym o środowisko, promującym etyczne postawy oraz wspierającym lokalne społeczności. 

Lesław Kuzaj

Prezes Alstom w Polsce

THERMAL POWER – KLUCZOWE REFERENCJE

Elektrownia Bełchatów
Blok: 858 MW
Termin realizacji: 2006-2011
Klient:
 PGE Elektrownia Bełchatów S.A
We wrześniu 2011 r. w Elektrowni Bełchatów został oddany do użytku nowy blok 858 MW, będący największą jednostką wytwórczą w historii polskiej energetyki a zarazem najbardziej wydajną elektrownią opalaną węglem brunatnym w kraju. Bogate doświadczenie i unikalna wiedza techniczna Alstom pozwoliły zarówno na osiągnięcie wyższej sprawności jednostki (w stosunku do istniejących bloków energetycznych), jak i uzyskanie znacznie większej niezawodności i dyspozycyjności nowego bloku. Skala projektu wymagała koordynacji wielu działań prowadzonych równolegle i zarządzania pracą podwykonawców i międzynarodową grupą pracowników przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych światowych standardów jakościowych

Elektrownia Bełchatów
Blok: 370 MW (blok nr 6)
Termin realizacji: 2009-2011
Klient: PGE Elektrownia Bełchatów S.A
Pierwszy kompleksowy zintegrowany projekt retrofitu w Polsce
Retrofit turbiny parowej zrealizowano jako projekt zintegrowany w zakresie modernizacji kotła, modernizacji turbiny parowej, modernizacji generatora wraz z dostawą nowego stojana, wymiany istniejącego regulatora turbiny UNIMAT na regulator produkcji Alstom Power Controsteam. Projekt zrealizowało konsorcjum spółek ALSTOM Power z Elbląga i Wrocławia oraz Alstom Power Systems GmbH. Dzięki przeprowadzonej przez Alstom modernizacji blok nr 6 w Elektrowni Bełchatów produkuje energię elektryczną z wysoką sprawnością przy zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska, a żywotność bloku została zwiększona do 320 tysięcy godzin.

Elektrownia Łagisza
Blok: 460 MW
Termin realizacji: 2005-2009
Klient:
 PKE S.A.
Alstom wybudował maszynownię wraz z chłodnią kominową na zasadach „pod klucz”. Nowy blok spełnia wymagania unijne w zakresie emisji spalin a wyższa sprawność elektryczna odpowiada standardom bloków nadkrytycznych eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej. Jest to pierwsza na świecie jednostka tej wielkości na parametry nadkrytyczne z kotłem fluidalnym wykonanym przez Foster Wheeler.

Elektrownia Pątnów
Blok: 470 MW
Termin realizacji: 2000-2008
Klient:
 ZE "PAK" S.A.
Alstom zrealizował projekt „pod klucz” obejmujący dostarczenie maszynowni z turbozespołem 470 MW na parametry nadkrytyczne. Jednocześnie, w ramach odrębnej umowy Alstom jako lider konsorcjum z Rafako zaprojektował i dostarczył część kotłową bloku. Nowy blok spełnia wszystkie wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Jest wyposażony w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery. Blok ten jest pierwszą w Polsce jednostką wytwórczą na parametry nadkrytyczne.

Elektrownia Turów
Bloki: 3x235 MW i 3x260 MW
Termin realizacji: 1995-2005
Klient
PGE Elektrownia Turów S.A.
Alstom zmodernizował bloki 1-6 w systemie „pod klucz”. Prace  obejmowały dostawy wyposażenia mechanicznego i elektrycznego oraz automatyki, prace budowlano-konstrukcyjne, montażowe i rozruchowe w maszynowni oraz w nastawni bloków. Współpraca Alstom z Foster Wheeler umożliwiły zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery do poziomów zgodnych z normami polskimi i europejskimi oraz zwiększyła sprawność elektrowni.

TRANSPORT – KLUCZOWE REFERENCJE

Pociągi METROPOLIS dla Amsterdamu (Linia M5/M6)
Zakres dostawy:
2 pociągi (VPF) i 26 pociągów (Chorzów)
Dostawa:
2011- 2015

Pociągi METROPOLIS dla Budapesztu
Zakres dostawy:
22 składy 5- wagonowe dla Linii 2 i 15 składów 4-wagonowych dla Linii 4
Dostawa: 2013

CITADIS NG dla Stambułu
Zakres dostawy: 37 tramwajów nowego rodzaju,
Dostawa: 2010

Pociągi METROPOLIS dla warszawskiego metra
Zakres dostawy: 108 wagonów (18 pociągów x 6 wagonów)
Dostawa: 2005
Pojazdy METROPOLIS obsługują linię Kabaty-Młociny, gdzie zastępują tabor starego typu.  Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do wyboru Alstom jako dostawcy nowych pociągów był duży udział lokalnej produkcji w ich budowie.
METROPOLIS dla Warszawy jest jednocześnie pierwszym pociągiem metra wyprodukowanym kiedykolwiek w naszym kraju.

GRID – KLUCZOWE REFERENCJE

Stacja Stocznia dla Eltel Network Olsztyn
Zakres projektu:
-
Dostawa, nadzór nad montażem i uruchomienie rozdzielnicy GIS 110 kV
Zakończenie realizacji: listopad 2012

Stacja Wierzchowice dla EnergiaPro
Zakres projektu "pod klucz":
- Budowa budynku rozdzielni 
- Montaż rozdzielnicy GIS 110 kV oraz rozdzielnicy GIS 20 kV
- Montaż automatyki zabezpieczeniowej oraz systemu zabezpieczeń
Zakończenie realizacji: listopad 2011

GPZ Zegrze dla Ikea Centre Polska S.A.
Zakres projektu „pod klucz”:
- Projektowanie, prace inżynieryjne
- Linie kablowe 110 kV
- Modernizacja linii kablowych 15 k
- Dostawa rozdzielni GIS 110 kV oraz rozdzielni GIS 15 kV
- Zabezpieczenia dla stacji 110 kV i 15 kV
Zakończenie realizacji: listopad 2011

Stacja 110kV „Olecko” dla PGE Dystrybucja Białystok
Zakres projektu:
-
Dostawa zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz rozproszonego zabezpieczenia szyn MiCOM Alstom P741
-
Pełen zakres usług inżynieryjnych, konfiguracja oraz uruchomienie
-
Dostawa i uruchomienie systemu (bramki komunikacyjnej IEC 61850)
Zakończenie realizacji: wrzesień 2012

RENEWABLE – KLUCZOWE REFERENCJE

Lisahally
Kraj: Wielka Brytania
Klient: BWSC
Moc: 18 MW
Typ Turbiny: GRT
Aplikacja: Elektrownia opalana biomasą

Dead Sea Works
Klient: Abener, Izrael
Moc: 61 MW
Typ Turbiny: MT (przeciwprężna)
Aplikacja: Układ gazowo – parowy

Cove Point
Kiewit, USA
Moc: 2 x 65 MW
Typ Turbiny: GRT
Aplikacja: Układ gazowo - parowy dla terminalu LNG

Sengkang 2
Klient: PTES Indonezja
Moc: 65 MW
Typ Turbiny: GRT
Aplikacja: Układ gazowo – parowy

Cresent Dunes
Klient: Cobra, USA
Moc: 125 MW
Typ Turbiny: MT
Aplikacja: Elektrownia solarna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność Alstom w Polsce (CSR) jest kluczowym elementem działalności firmy. Oznacza podejmowanie działań, tworzenie strategii biznesowej z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy firmy: pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego.  

Alstom opiera swoją strategię na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, procesów oraz narzędzi funkcjonowania, które gwarantują osiągnięcie tego celu. CSR w Alstom to dialog i współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy z zachowaniem zasad etyki i transparentności w działaniu. Dbałość o pracowników oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne to podstawowe wartości CSR w Alstom w Polsce.

Alstom w Polsce podpisał Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Tym samym dołączyliśmy do grona firm, które na pierwszym miejscu stawiają swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ochronę środowiska oraz stosują i promują dobre praktyki w zakresie CSR.

Alstom w Polsce jest również członkiem The Global Compact Network Poland. 

Nasza historia

Historia koncernu Alstom w Polsce

1837: Elblążanin Ferdynand Gottlob Schichau założył niewielki zakład mechaniczny, w którym budowano kotły i turbiny parowe, statki i okręty wojenne, urządzenia do cukrowni i lokomotywy. W okresie I a potem II wojny światowej zakłady Schichaua były poważnym dostawcą uzbrojenia dla armii

1864: Dzisiejszy ALSTOM Konstal powstał w 1864 roku przy Hucie Królewskiej, jako zakład produkujący podzespoły do taboru kolejowego. Pod koniec XIX w. rozpoczęto produkcję wagonów towarowych i kontynuowano ją w trakcie I Wojny Światowej, a po jej zakończeniu uruchomiono dodatkowo produkcję konstrukcji mostowych i tramwajów

1947: We Wrocławiu powstaje przedsiębiorstwo DOLMEL wytwarzające maszyny elektryczne

1947: Zakład produkujący podzespoły do taboru kolejowego przy Hucie Królewskiej w Chorzowie rozpoczyna działalność pod nazwą „Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych” i jest jedynym w Polsce producentem tramwajów.

1948:Utworzenie Zakładów Mechanicznych ZAMECH w Elblągu

1990:Powstanie spółki ABB Zamech Ltd i ABB Dolmel Ltd w wyniku prywatyzacji

1997: Nabycie Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych przez Alstom (poprzednio: GEC Alsthom); obecnie spółka działa pod firmą ALSTOM Konstal S.A.

2000: Utworzenie spółki ALSTOM Power Sp. z o.o. (z siedzibą w Elblągu)

2000: Powstanie spółki ALSTOM Power Generators Sp. z o.o. ( z siedzibą we Wrocławiu)

2001: Połączenie spółek ALSTOM Power Generators Sp. z o.o. (Wrocław) i ALSTOM Power Sp. z o.o. (Elbląg).

Od czasu połączenia spółka działa pod firmą ALSTOM Power Sp. z o.o. W ciągu ponad 20 lat obecności w Polsce Alstom zapoczątkował gwałtowny rozwój technologii i inwestycji oraz objął pozycję lidera na polskim rynku.

1995 - 2005: realizacja przez Alstom Power modernizacji “pod klucz” bloków 1-6 w PGE Elektrowni Turów

1997 - 2010: dostarczenie przez Alstom Transport tramwajów dla kilku miast w Polsce oraz wagonów dla warszawskiego metra

2000 - 2008: Realizacja projektu “pod klucz” obejmującego dostawę maszynowni wraz z turbozespołem na parametry nadkrytyczne o mocy 470 MW dla Elektrowni Pątnów II

2005 - 2009: realizacja przez Alstom Power pakietu “pod klucz” obejmującego maszynownię wraz z chłodnią kominową dla PKE Elektrowni Łagisza

2010: Utworzenie nowego oddziału ALSTOM Power Sp. z o.o. w Katowicach (Alstom Grid)

2011: we wrześniu Alstom przekazał  do eksploatacji nowy blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów – największy blok energetyczny w historii polskiej energetyki.

2011: Alstom signed a contract for delivery of 20 high speed trains for PKP Intercity to be the first such trains in Poland. These state-of-the-art comfortable new generation trains are supposed to improve travel conditions. The service centre (depot) for these trains will secure 17-year guarantee service and full servicing facilities for trains.

2013: Creation of ALSTOM Renewable Poland Sp. z o.o. (with headquarters in Elblag).

2014: Alstom signed a contracts worth approximately €1.25 billion for a new ultra-supercritical (USC) coal-fired power plant in Opole, south-western Poland. Alstom’s scope includes the provision of its proprietary USC technology including the supply of USC boiler islands, the steam turbine generator islands including the turbine hall equipment, the air quality control systems as well as some Balance of Plant systems. This project concerns the units 5 and 6. Once operational, it will be the country’s largest coal-fueled facility, and will supply electricity to the equivalent of two million homes. Unit 5 is due to enter commercial operation in 2018 and unit 6 in 2019.