Alstom w Polsce


Alstom w Polsce

Alstom zatrudnia w Polsce ponad 1000 pracowników w sektorze transportu. Posiada w Chorzowie fabrykę taboru szynowego oraz nowoczesne centrum serwisowe dla pociągów Pendolino w Warszawie

Alstom w Polsce aktywnie uczestniczy w unowocześnianiu polskiego sektora transportu. Od przejęcia spółki Konstal, będącej najstarszym w Polsce producentem urządzeń kolejowych, Alstom rozpoczął realizację największego w historii programu rozwoju. Dostosowanie fabryki do globalnych standardów produkcyjnych Alstom poszerzyło jej możliwości produkcyjne. Obecnie ALSTOM Konstal S.A. jest jedną z 32 fabryk taboru szynowego w Grupie Alstom, dostarczającą produkty spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa.

Wyznaczając kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii, Alstom kładzie nacisk na rozwój potencjału ludzkiego, unowocześnianie bazy wytwórczej oraz stosowanie najnowszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i gwarantujących ich satysfakcję.

Prezes Alstom w Polsce

Witamy w Alstom w PolsceLesław Kuzaj

Alstom to globalna firma specjalizująca się w transporcie. W Polsce funkcjonujemy jako lokalna organizacja, która wspiera rozwój polskiej gospodarki.

Alstom kreuje innowacyjne oraz przyjazne środowisku technologie i produkty. Firma zawdzięcza to najnowocześniejszemu zapleczu projektowo-wytwórczemu, wiedzy eksperckiej, wieloletniemu międzynarodowemu doświadczeniu, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalistom, których zatrudnia. 

Jesteśmy dumni mogąc uczestniczyć w projektach modernizacji infrastruktury, czy dostarczając szybkie i komfortowe pociągi Pendolino dla polskich kolei. Polskie fabryki Alstom to również produkcja taboru szynowego, przeznaczonego na eksport.

Alstom jest społecznie odpowiedzialnym partnerem na polskim rynku, otwartym na potrzeby swoich interesariuszy, inwestującym w rozwój i szkolenie swoich pracowników, dbającym o środowisko, promującym etyczne postawy oraz wspierającym lokalne społeczności.

Lesław Kuzaj
Prezes Alstom w Polsce

TRANSPORT – KLUCZOWE REFERENCJE

Pociągi METROPOLIS dla Amsterdamu (Linia M5/M6)
Zakres dostawy: 2 pociągi (VPF) i 26 pociągów (Chorzów)
Dostawa: 2011- 2015

Pociągi METROPOLIS dla Budapesztu
Zakres dostawy: 22 składy 5- wagonowe dla Linii 2 i 15 składów 4-wagonowych dla Linii 4
Dostawa: 2013

CITADIS NG dla Stambułu
Zakres dostawy: 37 tramwajów nowego rodzaju,
Dostawa: 2010

Pociągi METROPOLIS dla warszawskiego metra
Zakres dostawy: 108 wagonów (18 pociągów x 6 wagonów)
Dostawa: 2005

Pojazdy METROPOLIS obsługują linię Kabaty-Młociny, gdzie zastępują tabor starego typu.  Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do wyboru Alstom jako dostawcy nowych pociągów był duży udział lokalnej produkcji w ich budowie.

METROPOLIS dla Warszawy jest jednocześnie pierwszym pociągiem metra wyprodukowanym kiedykolwiek w naszym kraju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność Alstom w Polsce (CSR) jest kluczowym elementem działalności firmy. Oznacza podejmowanie działań, tworzenie strategii biznesowej z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy firmy: pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego.  

Alstom opiera swoją strategię na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, procesów oraz narzędzi funkcjonowania, które gwarantują osiągnięcie tego celu. CSR w Alstom to dialog i współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy z zachowaniem zasad etyki i transparentności w działaniu. Dbałość o pracowników oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne to podstawowe wartości CSR w Alstom w Polsce.

Alstom w Polsce podpisał Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Tym samym dołączyliśmy do grona firm, które na pierwszym miejscu stawiają swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ochronę środowiska oraz stosują i promują dobre praktyki w zakresie CSR.

Alstom w Polsce jest również członkiem The Global Compact Network Poland.

Nasza historia

Historia koncernu Alstom w Polsce

1864: Dzisiejszy ALSTOM Konstal powstał w 1864 roku przy Hucie Królewskiej, jako zakład produkujący podzespoły do taboru kolejowego. Pod koniec XIX w. rozpoczęto produkcję wagonów towarowych i kontynuowano ją w trakcie I Wojny Światowej, a po jej zakończeniu uruchomiono dodatkowo produkcję konstrukcji mostowych i tramwajów

1997 - 2010: dostarczenie przez Alstom Transport tramwajów dla kilku miast w Polsce oraz wagonów dla warszawskiego metra

2011: Alstom podpisuje umowę na dostawę 20 pociągów dużych prędkości dla PKP Intercity.

2013: Pendolino bije rekord koleji dużych prędkości w Polsce osiągając 293 km/h

2014: Alstom oddaje do użytku Centrum Serwisowe Pendolino w Warszawie. Pendolino rozpoczyna kursowanie po polskich torach