Alstom w Polsce


Alstom w Polsce

Alstom zatrudnia w Polsce ponad 1 600 pracowników. Posiada w Chorzowie fabrykę taboru szynowego oraz nowoczesne centrum serwisowe dla pociągów Pendolino w Warszawie.

Alstom w Polsce aktywnie uczestniczy w unowocześnianiu polskiego sektora transportu. Od przejęcia spółki Konstal, będącej najstarszym w Polsce producentem urządzeń kolejowych, Alstom rozpoczął realizację największego w historii programu rozwoju. Dostosowanie fabryki do globalnych standardów produkcyjnych Alstom poszerzyło jej możliwości produkcyjne. Obecnie ALSTOM Konstal S.A. jest jedną z 32 fabryk taboru szynowego w Grupie Alstom, dostarczającą produkty spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa. Alstom Konstal stał się centrum kompetencyjnym metra dla Grupy Alstom oraz rozwija kompetencje Centrum Inżynieringu.

Wyznaczając kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii, Alstom kładzie nacisk na rozwój potencjału ludzkiego, unowocześnianie bazy wytwórczej oraz stosowanie najnowszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i gwarantujących ich satysfakcję.

Prezes Alstom w Polsce

Witamy w Alstom w Polsce

Alstom to globalna firma specjalizująca się w transporcie. W Polsce funkcjonujemy jako lokalna organizacja, która wspiera rozwój polskiej gospodarki.

Alstom kreuje innowacyjne oraz przyjazne środowisku technologie i produkty. Firma zawdzięcza to najnowocześniejszemu zapleczu projektowo-wytwórczemu, wiedzy eksperckiej, wieloletniemu międzynarodowemu doświadczeniu, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalistom, których zatrudnia. 

Jesteśmy dumni mogąc uczestniczyć w projektach modernizacji infrastruktury, czy dostarczając szybkie i komfortowe pociągi Pendolino dla polskich kolei. Polskie fabryki Alstom to również produkcja taboru szynowego, przeznaczonego na eksport.

Alstom jest społecznie odpowiedzialnym partnerem na polskim rynku, otwartym na potrzeby swoich interesariuszy, inwestującym w rozwój i szkolenie swoich pracowników, dbającym o środowisko, promującym etyczne postawy oraz wspierającym lokalne społeczności.

Lesław Kuzaj
Prezes Alstom w Polsce

Tramwaje

 • Tramwaje dla Warszawy
 • Citadis dla Stambułu (Turcja): 
  Zakres dostawy: 37 tramwajów nowego rodzaju,
  Dostawa: 2011

Metro

 • Metropolis dla Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
  Zakres dostawy: 50 5-wagonowych składów na EXPO 2020
  Dostawa: Grudzień 2019.
 • Metropolis dla Rijadu (Arabia Saudyjska)
  Zakres dostawy: 69  dwu-wagonowych składów dla linii 4 (żółta), 5 (zielona), 6 (purpurowa)
  Dostawa: 2018
 • Metropolis dla Amsterdamu (Holandia)
  Zakres dostawy: 28 6-wagonowych pociągów dla linii 5 & 6
  Dostawa: 2015
 • Metropolis dla Budapesztu (Węgry)
  Zakres dostawy: 22 składy 5- wagonowe dla Linii 2 i 15 składów 4-wagonowych dla Linii 4
  Dostawa: 2013
 •  Metropolis dla Warszawy
  Zakres dostawy: 18 x 6-wagonowych pociągów
  Dostawa: 2005
  METROPOLIS dla Warszawy jest jednocześnie pierwszym pociągiem metra wyprodukowanym kiedykolwiek w naszym kraju. 

Pociągi regionalne

 • Pociągi regionalne Coradia dla NS w Holandii
  Zakres dostawy: 79 pociągów
  Dostawa: październik 2022
 • Coradia Lint dla Deutsche Bahn i prywatnych przewoźników w Niemczech
  Zakres dostawy: ponad 570 pudeł (malowanie i wstępny montaż)
  Dostawa: w produkcji

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność Alstom w Polsce (CSR) jest kluczowym elementem działalności firmy. Oznacza podejmowanie działań, tworzenie strategii biznesowej z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy firmy: pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego.  

Alstom opiera swoją strategię na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, procesów oraz narzędzi funkcjonowania, które gwarantują osiągnięcie tego celu. CSR w Alstom to dialog i współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy z zachowaniem zasad etyki i transparentności w działaniu. Dbałość o pracowników oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne to podstawowe wartości CSR w Alstom w Polsce.

Alstom w Polsce podpisał Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Tym samym dołączyliśmy do grona firm, które na pierwszym miejscu stawiają swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ochronę środowiska oraz stosują i promują dobre praktyki w zakresie CSR.

Alstom w Polsce jest również członkiem The Global Compact Network Poland.

Nasza historia

Historia koncernu Alstom w Polsce

1864: Dzisiejszy ALSTOM Konstal powstał w 1864 roku przy Hucie Królewskiej, jako zakład produkujący podzespoły do taboru kolejowego. Pod koniec XIX w. rozpoczęto produkcję wagonów towarowych i kontynuowano ją w trakcie I Wojny Światowej, a po jej zakończeniu uruchomiono dodatkowo produkcję konstrukcji mostowych i tramwajów

1997 - 2010: dostarczenie przez Alstom Transport tramwajów dla kilku miast w Polsce oraz wagonów dla warszawskiego metra

2011: Alstom podpisuje umowę na dostawę 20 pociągów dużych prędkości dla PKP Intercity.

2013: Pendolino bije rekord koleji dużych prędkości w Polsce osiągając 293 km/h

2014: Alstom oddaje do użytku Centrum Serwisowe Pendolino w Warszawie. Pendolino rozpoczyna kursowanie po polskich torach

Pendolino for PKP

Wirtualne zwiedzanie 360 zakładów Alstom Konstal w Chorzowie