Hopp til hovedinnhold

Alstoms årsrapport 2011/12

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Alstom leverer i henhold til prognosen for driftsåret og rapporterer et stabilt ordrenivå

Mellom 1. april 2011 og 31. mars 2012 registrerte Alstom ordrer til en verdi av €21,7 milliarder, en økning på 14 % sammenlignet med året før. Spesielt det fjerde kvartalet var sterkt med en ordreinngang som tilsvarer € 6,6 milliarder. Faktureringen kom opp i € 19,9 milliarder, etter en gradvis oppgang i hele driftsåret med en markant forbedring i det siste kvartalet. Driftsresultatet kom opp i €1.406 millioner, noe som tilsvarer en driftsmargin på 7,1 %, helt på linje med prognosen. Nettoresultatet økte fra det foregående årets € 462 millioner til årets €732 millioner, en økning som tilsvarer 58 %. Kontantstrømmen viste en kraftfull opphenting i det siste halvåret 2011/12 med € 341 millioner, etter det første halvårets utgående kontantstrøm på €914 millioner. Ved neste generalforsamling kommer Alstom til å foreslå en utdeling på €0,80 per aksje, en økning på 29 % sammenlignet med året før.

"I regnskapsåret 2011/12 oppnådde konsernet et solid kommersielt resultat, som tydeliggjøres ved at ordreinngangen overstiger faktureringen for hvert kvartal samt ved en kraftig ordreinngang i det fjerde kvartalet, den høyeste for både Power og Transportsektorene siden 2008/09. Salget tok seg suksessivt opp i løpet av året. Takket være en forbedring i løpet av andre halvår nådde driftsmarginen 7,1 % for hele året, i tråd med den prognosen som ble lagt fram i 2010. Kontantstrømmen snudde seg gradvis og ble positiv i løpet av andre halvår. Med tanke på vår posisjonering i de fire virksomhetsområdene, forventer vi å opprettholde en sunn ordreinngang framover. På grunn av dette bør salget øke med mer enn 5 % per år i de kommende tre årene, mens driftsmarginen suksessivt bør forbedres til om lag 8 % i mars 2015. Parallelt fortsetter vi å fokusere på å generere penger og vi forventer en positiv kontantstrøm i de kommende tre årene", sier Patrick Kron, Alstoms styreleder og administrerende direktør.

Mer informasjon om konsernets årsresultatet 2010/2011 finner du på www.alstom.com.
Pressekontakt: Anna Lihr, Alstom, +46 8 723 65 88

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity