Hopp til hovedinnhold

Alstom resultat 2013/14

Main Press Contacts (Alstom Headquarters)

Christopher English

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 36 90

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Visit our media section and follow the "Press contacts" link to find local press contacts at country level

Alstom oppnådde en ordreinngang på € 21.5 milliarder mellom 1. april 2013 og 31. mars 2014, ned 10 % sammenlignet med fjoråret. Driftsinntektene endte på € 20,3 milliarder noe som representerer 4 % organisk vekst sammenlignet med forrige år. Driftsresultatet endte på € 1 424 millioner, ned 3 % og en driftsmargin på 7 %. Nettoresultatet ble redusert fra € 768 millioner kroner i 2012/13 til € 556 millioner noe som i hovedsak skyldes høyere restrukturering- og finansielle kostnader samt spesifikke nedskrivninger og avsetninger. Kontantstrømmen har vært positiv i andre halvdel av 2013/14 med € 340 millioner, etter en negativ kontantstrøm på € 511 millioner i første halvår.

- Alstom oppnådde en bedre kommersiell utvikling i andre halvår som medførte at konsernet kunne avslutte året med en "book-to-bill" ratio over 1. Driftsinntektene økte med 4 %, hovedsakelig drevet av gode resultatene for Transport og innen fornybar kraft. Driftsmarginen, på 7 %, dro særlig nytte av en gunstig utvikling i Thermal Power, ytterligere fremgang innen Transport og effekten av vårt forbedringsprogram. Kontantstrømmen har vært positiv i andre halvår og kompenserer da delvis for den negative kontantstrømmen i første halvår. Alstom mottok i forrige uke et bindende tilbud fra General Electric om et oppkjøp av våre Energi (Power og Grid) aktiviteter. Konsernet har også mulighet for å vurdere andre uoppfordrede alternative tilbud dersom de skulle vise seg å være mer attraktive. Dersom oppkjøpet gjennomføres vil Alstom refokusere på sin transportvirksomhet, sier Patrick Kron, Alstom styreformann og administrerende direktør.

Mer information på engelsk fins her.