Hopp til hovedinnhold

Alstom resultat 2013/14

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Alstom oppnådde en ordreinngang på € 21.5 milliarder mellom 1. april 2013 og 31. mars 2014, ned 10 % sammenlignet med fjoråret. Driftsinntektene endte på € 20,3 milliarder noe som representerer 4 % organisk vekst sammenlignet med forrige år. Driftsresultatet endte på € 1 424 millioner, ned 3 % og en driftsmargin på 7 %. Nettoresultatet ble redusert fra € 768 millioner kroner i 2012/13 til € 556 millioner noe som i hovedsak skyldes høyere restrukturering- og finansielle kostnader samt spesifikke nedskrivninger og avsetninger. Kontantstrømmen har vært positiv i andre halvdel av 2013/14 med € 340 millioner, etter en negativ kontantstrøm på € 511 millioner i første halvår.

- Alstom oppnådde en bedre kommersiell utvikling i andre halvår som medførte at konsernet kunne avslutte året med en "book-to-bill" ratio over 1. Driftsinntektene økte med 4 %, hovedsakelig drevet av gode resultatene for Transport og innen fornybar kraft. Driftsmarginen, på 7 %, dro særlig nytte av en gunstig utvikling i Thermal Power, ytterligere fremgang innen Transport og effekten av vårt forbedringsprogram. Kontantstrømmen har vært positiv i andre halvår og kompenserer da delvis for den negative kontantstrømmen i første halvår. Alstom mottok i forrige uke et bindende tilbud fra General Electric om et oppkjøp av våre Energi (Power og Grid) aktiviteter. Konsernet har også mulighet for å vurdere andre uoppfordrede alternative tilbud dersom de skulle vise seg å være mer attraktive. Dersom oppkjøpet gjennomføres vil Alstom refokusere på sin transportvirksomhet, sier Patrick Kron, Alstom styreformann og administrerende direktør.

Mer information på engelsk fins her.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity