Hopp til hovedinnhold

Alstom forsterker sitt tilbud innenfor jernbanetransport i Europa

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Oppkjøp av vedlikeholdsanlegg i Belgia

Alstom har kjøpt SATIs virksomhet for vedlikehold av tog og reprofilering hjul i Belgia og styrker dermed sitt tjenestetilbud for europeisk godstrafikk, passasjertrafikk og industrielle jernbaneforetak. Alstom planlegger å investere over en million Euro i nytt utstyr, bygninger og kursing av ansatte frem mot 2016. 

Anlegget dekker 45.000 m² og har 18 spor. Det ligger ved havnen i Antwerpen i Belgia, som er et knutepunkt for godskorridorer nær havnene i Zeebrugge og Rotterdam. 

Alstom vil fortsette dagens drift og i tillegg vedlikeholde det nye H3 hybrid skiftelokomotivet. Anlegget vil også gjøre det mulig for Alstom å integrere ERTMS signalutstyr for tog.

 

Les mer her.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity