Hopp til hovedinnhold

EU-kommisjonen og det amerikanske justisdepartementet godkjenner transaksjonen mellom Alstom og General Electric

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Alstom er fornøyd med vedtakene hos både EU-kommisjonen og hos US Department of Justice om å godkjenne General Electrics oppkjøp av Alstoms Energi virksomheter med visse forpliktelser. Avgjørelsene konkluderer de konstruktive diskusjonene som har pågått de siste månedene mellom selskapene og myndighetene.

"I tillegg til å oppfylle myndighetenes ønske om å opprettholde nivået på konkurransen i markedet, vil General Electrics forpliktelser ivareta interessene til Alstoms ansatte, aksjonærer og kunder", sier Patrick Kron, styreformann og konsernsjef i Alstom.

Samlet rundt tjue godkjennelser fra forskjellige myndigheter har blitt gitt, slik at sammenslåingen nå kan tre inn i sluttfasen. Målet er at transaksjonen fullføres så tidlig som mulig i fjerde kvartal 2015. Mens Alstoms Energi aktiviteter blir en del av General Electric vil denne transaksjonen muliggjør at Alstom kan fokusere på sin Transport virksomhet for å realisere en ambisiøs vekststrategi.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity