Hopp til hovedinnhold

EU-kommisjonen og det amerikanske justisdepartementet godkjenner transaksjonen mellom Alstom og General Electric

Main Press Contacts (Alstom Headquarters)

Christopher English

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 36 90

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Visit our media section and follow the "Press contacts" link to find local press contacts at country level

Alstom er fornøyd med vedtakene hos både EU-kommisjonen og hos US Department of Justice om å godkjenne General Electrics oppkjøp av Alstoms Energi virksomheter med visse forpliktelser. Avgjørelsene konkluderer de konstruktive diskusjonene som har pågått de siste månedene mellom selskapene og myndighetene.

"I tillegg til å oppfylle myndighetenes ønske om å opprettholde nivået på konkurransen i markedet, vil General Electrics forpliktelser ivareta interessene til Alstoms ansatte, aksjonærer og kunder", sier Patrick Kron, styreformann og konsernsjef i Alstom.

Samlet rundt tjue godkjennelser fra forskjellige myndigheter har blitt gitt, slik at sammenslåingen nå kan tre inn i sluttfasen. Målet er at transaksjonen fullføres så tidlig som mulig i fjerde kvartal 2015. Mens Alstoms Energi aktiviteter blir en del av General Electric vil denne transaksjonen muliggjør at Alstom kan fokusere på sin Transport virksomhet for å realisere en ambisiøs vekststrategi.