Hopp til hovedinnhold

Gode økonomiske resultater for Alstom 2015/16

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

  • Kommersielt rekordår
  • Svært gode driftsresultater
  • Styrket balanse
  • 2020 mål står fast

Mellom 1. april 2015 og 31. mars 2016 oppnådde Alstom et økonomisk rekordresultat med en ordreinngang på 10,6 milliarder euro, og en ordrereserve på 30,4 milliarder euro. I samme periode økte salget med 12 prosent (7 prosent organisk) og landet på 6,9 milliarder euro. Justert driftsresultat steg til 366 millioner euro, 23 prosent høyere enn ifjor, noe som førte til en justert EBIT margin på 5,3 prosent.

Nettoresultat var 3,0 milliarder euro som følge av salget av energivirksomheten til General Electric og etter effekten av ekstraordinære nedskrivninger, hovedsakelig i Frankrike.

Alstom drar nytte av en meget sterk balanse. Netto gjeld falt betydelig til 0,2 milliarder euro per 31 mars 2016 sammenlignet med 3,1 milliarder euro per 31 mars 2015. Egenkapital utgjorde 3,3 milliarder euro per 31. mars 2016.

Etter kontant avkastning til aksjonærene på 3,2 milliarder euro gjennom det offentlige tilbakekjøpstilbudet, vil styret foreslå at det ikke betales utbytte på neste generalforsamling.

keyfigures_NO.JPG

"2015/16 er det andre rekordåret på rad for Alstom, delvis på grunn av et stort e-Locos prosjekt i India og suksess i alle våre regioner og for alle våre produkter. Salgsveksten har overgått forventningene, med over 5 prosent gjennomsnittlig organisk vekst de siste fire årene. Det justerte EBIT resultatet gikk opp med over 20 prosent. Balansen er styrket gjennom transaksjonen med General Electric. Gjennomføringen av strategien vil fortsette som planlagt og vil ta oss til våre 2020-mål" sier Henri Poupart-Lafarge, Alstom styreformann og CEO. 

This press release contains forward-looking statements which are based on current plans and forecasts of Alstom’s management. Such forward-looking statements are relevant to the current scope of activity and are by their nature subject to a number of important risks and uncertainty factors (such as those described in the documents filed by Alstom with the French AMF) that could cause actual results to differ from the plans, objectives and expectations expressed in such forward-looking statements. These such forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and Alstom undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity