Hopp til hovedinnhold

Alstom presenterer den nyeste signalteknologien iferd med å implementeres på det danske jernbanenettet

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

20170329--kingofbelgiansDanemark--800x450.jpg

Alstom Alstom og Banedanmark, den danske jernbaneinfrastruktur-eieren, presenterte i dag til Hans Majestet Kongen av Belgia og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen av Danmark den siste utviklingen av signalsystem i Danmark i anledning av Kongens statsbesøk i landet.

Alstom er i ferd med å erstatte det eksisterende signalsystemet i den østlige delen av Danmark med Atlas, Alstom’s ERTMS (European Railway Traffic Manangement System) system. Dette jernbanenettet består av mer enn 734 km med dobbeltspor og 90 stasjoner. Alstom og Banedanmark testet sist sommer ETCS (European Train Control System) nivå 2 baseline 3 system, den nyeste ERTMS baseline, for første gang på verdensbasis. Atlas løsningen for Banedanmark er utviklet av Alstoms team i Charleroi (Belgia), selskapets verdensomspennende kompetansesenter for ERTMS, og gjennomføres med støtte fra Alstom teamene i København og Bologna (Italia).

Presentasjonen fant sted i Københavns Traffic Control Center som er utstyrt med Alstom trafikkstyringssystem. Besøket var fokusert på det danske signalprogrammet og på fordelene av ERTMS implementeringen, og ble støttet av live demonstrasjon på skjermer og kjøresimulatorer.

Alstom har tatt initiativet til dagens besøk. Alstom har også investert i prosjektet med beslutningen om å bruke det danske ERTMS programmet som en showcase for ekspertise i ERTMS implementering. Jeg har tatt notis av disse initiativene, og jeg tar det som et sterkt signal på Alstom’s forpliktelse til prosjektet, med en klar besluttsomhet om å gjøre alt som skal til for å være sikker på en vellykket sluttføring av prosjektet i løpet av 2023.”, sier danske samferdselsminister Ole Birk Olesen.

«Vi er svært hedret over besøket til Kongen av Belgia og Kronprinsen av Danmark til et av våre prosjekter for Banedanmark. Alstom er en av de globale ledere i jernbane signalsystemer, med nesten tre fjerdedeler av ombord ERTMS utstyr som er i drift og mer enn 18.000 km i kontrakter », sier Christian Algreen-Ussing, administrerende direktør Alstom Danmark.

De siste versjonene av Atlas er i stand til å tilpasse seg ulike trafikk krav, og dekke nettverk som opererer mellom 6 og 600 tog per dag med en kombinasjon av frakt-, regionale-, forstads- og høyhastighetstog. Dette resulterer i forbedret driftsfleksibilitet for de konvensjonelle linjer, øker kapasiteten av linjen og samtidig reduserer behov for elektrisk- og signalutstyr langs sporet. Atlas er interoperabelt over de europeiske jernbanekorridorer. I tillegg vil avanserte kontrollsentraler som den hos Banedanmark i København gi bedre oppfølging av togtrafikken og bedre styring av forstyrrelser.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity