Hopp til hovedinnhold

Follow us on

Follow us on

Alstom skal levere nasjonalt togkontrollsystem i Norge

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Bane NOR-676x450.jpg

Bane NOR har tildelt Alstom en kontrakt for å utstyre hele den norske jernbanen med ERTMS kontroll-løsninger og vedlikeholde systemet i inntil 25 år. Utstyret skal være installert om bord i togene i løpet av 2026.

Det nye systemet er en del av Norges utrulling av et nasjonalt ERTMS-system (European Rail Traffic Management System), og det vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer effektivt og pålitelig. Det skal redusere forsinkelser for passasjerer og godstrafikk, samtidig som det skal garantere best mulig sikkerhet.

Kontrakten består av rammekontrakter for 14 ulike togeiere. Den ble fremforhandlet av Bane NOR på vegne av de togeiere som deltar, og avtalen dekker montering av løsningen i 467 tog av 55 forskjellige typer. 

«Vi er svært glade over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Alstom skal levere et pålitelig og solid signalsystem slik at Norge for et punktlig, sikkert og moderne jernbanesystem med større kapasitet. Den foreslåtte løsningen er i tråd med regjeringens investeringsprogram for passasjerer, lokale interessenter og de ulike samfunnene som jernbanen betjener», uttalte Rob Whyte, administrerende direktør for Alstom i Norden.

«Tildeling av kontrakten for ombordutstyr på togene er et betydelig og viktig skritt videre i digitaliseringen av norsk jernbane. Vi har stor tro på Alstoms evne til sammen med oss å utvikle gode løsninger til beste for jernbanen, togselskapene og de reisende» sier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR.

Løsningen som tilbys, er basert på Alstoms Atlas-modeller for ERTMS-løsninger og består av et dobbelt system som gjør at togene kan kjøres på eksisterende spor med ATC-2-system, samtidig som de kan kjøres på spor som nylig har blitt utstyrt med systemet ERTMS nivå 2. Designen og programvaren minimerer utstyrsbehovet i det doble systemet ved at de deler enkelte komponenter om bord i toget, i hovedsak antenne og datamaskin. Monteringen påbegynnes i 2021, og det er planlagt at de første togene skal være i drift i 2022. Alle norske tog skal være ferdig oppgradert før september 2026.

Designen skal ledes av Alstoms ERTMS-senter i Charleroi, Belgia, i tett samarbeid med prosjektkontoret i Oslo og utviklingssenteret for maskinvare i Villeurbanne, Frankrike.

Alstoms Atlas er verdensledende innen alt-i-ett fastmontert ERTMS-utstyr og brukes i 70 % av togene som er i drift med ERTMS nivå 2. I dag har tog i 20 land kjørt mer enn 150 millioner kilometer med Atlas-løsningen, inkludert Deutsche Bahns ICE3-flåte, som nylig fikk utstyret i Tyskland.