Hoppa till huvudinnehåll Skip to navigation Skip to search
Choose country

Alstom och FLOX Robotics i banbrytande samarbete om teknik för att upptäcka vilda djur vid järnvägen

Download as PDF
Press Contact Nordics

Johanna Svedin

Send an email
  • Alstom och robotikinnovatören FLOX Robotics samarbetar om nya, smarta lösningar för att undvika kollisioner mellan vilt och järnvägstrafik

11 oktober 2023 –  Alstom, global ledare inom hållbara och smarta mobilitetslösningar, och FLOX Robotics, en innovatör inom robotiklösningar, presenterar sin gemensamma strategi för att ta itu med en betydande fråga inom järnvägssektorn: incidenter som involverar kollisioner med vilt.

Samexistensen mellan vilda djur och människor har konsekvent inneburit betydande utmaningar. På grund av tågens hastigheter och bromssträckor står järnvägstrafiken ofta inför oundvikliga kollisioner med vilda djur. Dessa incidenter orsakar betydande materiella skador, emotionellt trauma för tågförare och dödade djur. Förebyggande insatser för att förhindra kollisioner med djur är viktiga för att värna naturliv samtidigt som spårtrafiken drivs med full kapacitet.

”Genom att anta utmaningen med viltkollisioner tar vi ett viktigt steg mot att linjera transport med miljömässig harmoni."

Gaël Chosson
Head of Innovation Station på Alstom

”Som en global ledare inom mobilitetslösningar är Alstom starkt engagerade i mer än att bara knyta samman olika platser. Vårt främsta fokus är att försäkra oss om att våra innovationer respekterar och skyddar den natur och det samhälle som vi verkar i. Vårt samarbete med FLOX Robotics är ett exempel på det åtagandet. Genom att anta utmaningen med viltkollisioner tar vi ett viktigt steg mot att linjera transport med miljömässig harmoni. Vi tror att med teknik och beslutsamhet kan vi skapa lösningar som gynnar både mänsklighet och natur”, säger Gaël Chosson, Head of Innovation Station på Alstom.

”Vi kombinerar toppmoderna viltkunskaper med artificiell intelligens för att säkerställa att lösningen är flerartsanpassad, autonom och fungerar med hög effektivitet över långa tidsperioder – för att förhindra att vilda djur vänjer sig vid den, vilket har visat sig vara ett problem med befintliga lösningar”, säger Sara Nozkova, VD på FLOX Robotics.

Innovativ lösning

Samarbetet introducerar en innovativ lösning utformad för att avskräcka djur, vilket minskar sannolikheten för kollisioner. Genom att utnyttja avancerad bildanalys och AI-algoritmer kan tekniken identifiera djur i närheten och sända ut ett skräddarsytt avvisande ljud för att avskräcka dem. Utvecklad i partnerskap med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), anpassar sig denna avstötande ljudteknologi över tid, vilket säkerställer en varaktig effektivitet. Tester som genomförts i Sverige med Trafikverket har bekräftat dess effektivitet i 88 % av fallen.

Till skillnad från alternativa lösningar som tappar effektivitet över tid när djuren acklimatiserar sig till det avvisande ljudet, säkerställer Alstom-FLOX Robotics-systemet en fortsatt effektivitet. Traditionella system som sänder ut ett konstant ljud för alla djur misslyckas ofta med att avskräcka vissa arter. Dessutom kan system som skapar ljud när ett tåg närmar sig onödigtvis störa både den lokala befolkningen och vilt som inte befinner sig på spåren.
Samarbetet siktar på att lansera pilotprojekt i utvalda regioner senare i år, vilket understryker åtagandet till miljöbevarande och järnvägssäkerhet.

Global påverkan

  • Sverige: 5 000 kollisioner per år.
  • Frankrike: 2 000 kollisioner per år.
  • Norge: 1 250 kollisioner per år.

Alstom™ is a protected trademark of the Alstom Group.

Over 320 Alstom trains in Sweden

Alstom Sverige

Read more