Alstom inviger innovativt mobilitetstest- och teknikcenter i Västerås

Download as PDF
Press Contact Nordics

Johanna Svedin

Send an email
Press contact - Samuel Miller

Samuel Miller

Send an email
  • 10 000 kvadratmeter stora nya lokaler för över 500 medarbetare från olika verksamhetsfunktioner

  • Centret kommer att samla Alstoms innovationskapacitet i Sverige och möjliggöra samarbeten över branschgränser, samt med lärosäten och startups

  • Centret kommer att bidra till innovation i hela Alstom globalt

30 november 2023 Alstom, global ledare inom smart och hållbar mobilitet, har invigt de nya toppmoderna anläggningarna i Västerås, Sverige. Det nya test- och teknologicentret kommer att utveckla framtidens hållbara mobilitetslösningar genom att samla Alstoms talanger och teknologiska expertis i ett enda innovativt ekosystem. Nu när centret är helt operativt fortsätter Alstom sitt åtagande att underlätta en global övergång till transportsystem med låga klimatavtryck.

Runt 500 personer från alla områden (vagnar och komponenter, digitala och integrerade system, underhåll och ledning) kommer att jobba på det nya test- och teknologicentret. Centret kommer att främja ingenjörskonst och industriprojekt som är avgörande för Alstom utveckling och tillverkning. Det nya centret adderar cirka 10 000 kvadratmeter kontorsyta till de befintliga 16 000 kvadratmetrarna av verkstads- och kontorsyta för serviceverksamhet.

Henri Poupart-Lafarge

"Beslutet att etablera ett centrum här reflekterar Sveriges långa tradition av innovation och hållbar utveckling. Vårt mål är att inte bara bidra till detta innovativa ekosystem, utan även att ta del av och växa tillsammans med det."

Henri Poupart-Lafarge
Alstoms styrelseordförande och VD

Bland andra Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern, samt Alstoms styrelseordförande och VD Henri Poupart-Lafarge närvarade på invigningsceremonin. Även Gian Luca Erbacci, president för Alstom Europa, och Rob Whyte, VD för Alstom i Norden, var på plats.

Henri Poupart-Lafarge betonade vikten av att stärka Alstoms kapacitet för innovation i Sverige och sa: "Beslutet att etablera ett centrum här reflekterar Sveriges långa tradition av innovation och hållbar utveckling. Vårt mål är att inte bara bidra till detta innovativa ekosystem, utan även att ta del av och växa tillsammans med det.”

Västerås, som har varit en hörnsten i svensk elektrifieringsindustri, har genom Alstoms verksamhet bidragit till flera framsteg inom mobilitet, däribland energieffektiva kiselkarbidbaserade drivsystem, permanenta magnetmotorer, banbrytande kontrollteknologier och batteridrift. Det nya centret bygger vidare på denna tradition och öppnar för nya framsteg. Samarbeten med startups som Stilride och FLOX Robotics, representerar centrets framåtblickande och innovativa anda.

Det nya centret kommer även att underlätta djupare och mer omfattande samarbete med ledande svenska universitet, vilket är en stor fördel för utvecklingen och testningen av ny teknik. Företag i regionen, från små startups till stora industrikoncerner, kommer också att gynnas av närheten till centret.

Lösningar som utvecklats i Västerås används redan i globala projekt, från omvandlingen av regionaltåg till batteridrift i Frankrike, till pendeltåg i Delhi och tunnelbanor i Singapore. Alstom har även en omfattande service- och underhållsverksamhet i Västerås som ansvarar för bland annat uppgraderingar av Stockholms tunnelbanesystem. 

Alstoms Power Lab i Västerås är en unik facilitet för testning av innovation inom drivsystem innan driftsättning, vilket bidrar till att förbättra prestanda och effektivitet i företagets utvecklingsprojekt för driv- och bromskomponenter.

"Att samla våra ledande kompetenser på ett ställe har skapat en dynamisk miljö där våra ingenjörer och kontorspersonal arbetar i nära samarbete med produktionsanläggningen och våra toppmoderna laboratorier," förklarar Maria Signal Martebo, VD för Alstom Sverige. "Detta centrum kommer att vara en katalysator för innovation inom hela Alstom på en global nivå.".

Med denna investering svarar Alstom på Europas infrastrukturutmaningar och bidrar till kampen mot klimatförändringarna. "Idag förbinder vi inte bara Västerås och Mälardalen med världen, utan vi lockar även global talang och skapar nya möjligheter både inom vårt företag och i närliggande sektorer," avslutar Maria Signal Martebo.

Alstom är den ledande leverantören på den svenska tågmarknaden och har levererat över tusen tåg till de svenska järnvägarna. Bolaget är även ansvarigt för implementeringen av ERTMS i Sverige och levererar det nya nationella trafikledningssystemet till Trafikverket.

Alstom™ är ett varumärke som tillhör Alstom-koncernen.