Hoppa till huvudinnehåll Skip to navigation Skip to search
Choose country

Alstom prisat på prestigefulla IVA-listan

Alstoms innovationsprojekt Lindometer har placerats på andra plats på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins IVA-lista, en prestigefylld ranking som utvärderar de mest innovativa projekten inom teknik och vetenskap i Sverige. Lindometern är en lösning utvecklad av Alstom för att förbättra järnvägens drift och underhåll genom realtidsdatainsamling och avancerad dataanalys.

"Lindometern är en nyckel för digitala tjänster med potential att revolutionera sättet vi övervakar och underhåller järnvägar," säger Jorge Avila, EU Program Director på Alstom.

Lindometern är uppkallad efter Håkan Lind på Alstom, den drivande kraften bakom utvecklingen av denna banbrytande tekniska lösning. Dess främsta tillämpning är att upptäcka och övervaka avvikelser på järnvägen, såsom saknade fästanordningar, vilket möjliggör snabbare inspektion och underhåll av järnvägsinfrastrukturen genom användning av maskininlärning och AI-analysmetoder. Övervakningen kräver i dag fysiska inspektioner längs spåren, och den mänskliga faktorn är en potentiell felkälla. Lindometern är enkel att installera på lokomotiv.

Jorge_Avila_Headshot_Sweden.JPG

Jorge Avila är stolt över Lindometerns placering på IVA-listan och betonar projektets betydelse.

"Att bli placerad på andra platsen på IVA-listan är en stor ära för oss. IVA-listan är en erkänd ranking av de mest innovativa projekten inom teknik och vetenskap i Sverige, och det visar att Lindometer-projektet erbjuder en relevant lösning för branschen."

Jorge Avila

Han ser fram emot Lindometerns framtid och dess potential att förändra järnvägsbranschen: "Lindometern har potential att revolutionera sättet vi övervakar och underhåller järnvägar. Vi ser möjligheter att tillämpa tekniken inom fler områden, som att upptäcka sprickor i rälsen och övervaka spårets geometri. Genom att fortsätta driva innovation och samarbete kan vi forma en mer effektiv och hållbar framtid för järnvägsbranschen."

Genom samarbetet med akademiska institutioner och industripartners i projektet har Alstom fått externa insikter och bidrag som har utvidgat projektets omfattning och potential.

"Samarbetet har verkligen berikat vår teknikutveckling. Vi får externa insikter och partners som bidrar med mycket relevant kunskap till utvecklingen. Genom att samarbeta med akademiska institutioner som Luleå tekniska universitet har vi tillgång till doktorander som hjälper oss att förstå avancerad dataanalys och skapa olika modeller för att identifiera det vi vill hitta längs spåren. Trafikverket har bidragit genom att tillhandahålla infrastruktur där vi kan testa teknologin och installera sensorerna på lokomotiven för att samla in data. Varje partner spelar en viktig roll för att göra detta program framgångsrikt och driva utvecklingen inom hela branschen," säger Jorge Avila.

Over 320 Alstom trains in Sweden

Alstom Sverige

Read more