Alstom och Skanska presenterar rapport om effektivt byggande av ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

Download as PDF
Press Contact Nordics

Johanna Svedin

Send an email
  • Alstom och Skanska presenterar gemensamt en rapport som visar hur en ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan byggas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt

  • Rapporten har tagits fram efter en omfattande studie och samarbete mellan de två företagen

  • Genom nyckelfärdiga metoder kombineras expertis för att säkerställa leveranser inom budget

23 januari 2024 Alstom, global ledare inom smart och hållbar mobilitet, samarbetar med Skanska, framstående global aktör inom projektutveckling och byggnation, för att tillsammans presentera rapporten "Nya skandinaviska järnvägen Oslo–Stockholm". Rapporten beskriver en snabb järnvägsförbindelse mellan två av Nordens största städer, med målet att kraftigt reducera områdets koldioxidavtryck genom att minska behovet av flygresor.

Rapporten redogör detaljerat hur projektet kan utformas för att maximera effektivitet, hållbarhet och passagerarkomfort.

Maria Signal Martebo, MD Alstom Sweden

”Rapporten markerar en viktig milstolpe i våra ansträngningar att förbättra transportinfrastrukturen i Norden. Genom att kombinera vår expertis inom järnvägssektorn med Skanskas erfarenhet inom byggnation, har vi utvecklat en realistisk men samtidigt innovativ plan för en järnvägsförbindelse som länkar samman två av Nordens största städer.”

Maria Signal Martebo
VD för Alstom Sverige

”Rapporten markerar en viktig milstolpe i våra ansträngningar att förbättra transportinfrastrukturen i Norden. Genom att kombinera vår expertis inom järnvägssektorn med Skanskas erfarenhet inom byggnation, har vi utvecklat en realistisk men samtidigt innovativ plan för en järnvägsförbindelse som länkar samman två av Nordens största städer,” säger Maria Signal Martebo, VD för Alstom Sverige.

Alstom har stor erfarenhet av att leverera kompletta järnvägsprojekt över hela världen och hanterar alla delar genom den nyckelfärdiga metoden – leverans av infrastruktur, signalsystem och fordon. Genom att ta ett helhetsansvar kan projekt strömlinjeformas, vilket ger ett snabbare färdigställande och potentiellt minskade kostnader, samtidigt som kvaliteten på den slutliga produkten bibehålls. Metoden kombinerar också expertis från företag som Skanska och Alstom för att säkerställa leveranser inom budget och enligt tidplan. Metoden innebär en integrerad process för design och planering, vilket har visat sig kunna spara upp till 15 procent av den totala byggtiden.

Viktiga punkter i rapporten inkluderar:

Design och teknologi: Förslag på banbrytande spårteknik och tågdesign för att maximera hastighet och säkerhet på sträckan Oslo till Stockholm.

Miljöpåverkan och hållbarhet: Detaljerad analys av projektets potentiella miljöpåverkan och förslag på hur den kan minimeras genom hållbara byggmetoder och energieffektiva lösningar.

Ekonomiska och samhälleliga fördelar: En översikt över projektets ekonomiska och sociala fördelar, inklusive förbättrad tillgänglighet, ökad regional ekonomisk tillväxt och bidrag till klimatmål.

Genomförandestrategier: En omfattande plan som detaljerat beskriver hur projektet kan genomföras, inklusive finansieringsmodeller, tidslinjer och potentiella utmaningar längs vägen.

Alstom är den största leverantören på den svenska tågmarknaden, med över tusen levererade tåg till de svenska järnvägarna och flera stora underhållskontrakt. Alstom leder också implementeringen av ERTMS i Sverige, både ombord och längs spåren, och levererar det nya nationella trafikledningssystemet för Trafikverket.

Alstom™ is a protected trademark of the Alstom Group.