Přejít k hlavnímu obsahu

Alstom a ČEZ podepsaly kontrakt na renovaci dalších dvou kotlů v počeradské elektrárně

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Alstom a energetická společnost ČEZ podepsaly kontrakt v hodnotě přibližně 11 milionů eur (300 milionů korun) na další fázi rekonstrukce počeradské elektrárny v České republice.

V rámci kontraktu Alstom zrenovuje další dva práškové kotle, 2 a 5, oba o výkonu 200 MW a spalujících hnědé uhlí. Projekt rekonstrukce v Počeradech zahrnuje významné vylepšení spalovacího systému k redukci oxidů dusíku, které vznikají během spalovacího procesu a přidání selektivní katalytické redukce k dalšímu odstranění oxidů dusíku ze spalin. Rozsah a technická řešení jsou podobná rekonstrukci kotlů č. 3 a 4, která byla Alstomu přidělena v říjnu 2013.

Dokončení projektu je plánováno na rok 2015, předtím než vejde v platnost evropská směrnice, která ukládá všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50MW snížit emise oxidů dusíku na hodnotu pod 200mg/Nm3 do roku 2016.

“Úspěch v obou tendrech na stejné lokalitě Počerady nám umožní využít synergie při realizaci těchto významných projektů“ komentuje prezident společnosti Alstom, Petr Brzezina. Projekt je součástí série podobných kontraktů, které Alstom v poslední době získal v rámci Evropy a globálně tak rozšiřuje svou referenční bázi v oblasti projektů pro redukci oxidu dusíků.

Kontakt pro média
Markéta Baráková - 739076826 - barakova@ewingpr.cz