Společnost Alstom v prvním pololetí účetního roku 2014/2015 vykázala rekordní objem zakázek a vyšší ziskovost a dosáhla klíčových mezníků v projektu s General Electric

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

V období od 1. dubna do 30. září 2014 vykázala společnost Alstom rekordní objem zakázek ve výši 6,4 miliardy eur, více než dvojnásobek oproti první polovině předchozího účetního roku. K vysokému poměru nových objednávek k dokončeným zakázkám, který dosáhl hodnoty 2.1, nemalou měrou přispěla zakázka v ceně 4 miliard eur v Jihoafrické republice. Ve stejném období vzrostly výnosy z obchodní činnosti o 13 % na 3,1 miliardy eur. Provozní marže (po odečtení celopodnikových nákladů) se zlepšila o 30 bazických bodů díky růstu výnosů, pokračující implementaci plánu zvyšování výkonnosti d2e, a navzdory zvýšeným nákladům na nové platformy.

Čistý zisk skupiny (ze stávajících i ukončených aktivit) dosáhl 255 milionů eur. Záporný volný peněžní tok -1376 milionů eur byl způsoben především negativní změnou provozního kapitálu. Projekt společností Alstom a General Electric postupuje kupředu, byla dokončena jednání s radou zaměstnanců, podepsána kupní smlouva a další smlouvy a byl vydán souhlas se zahraniční investicí do Francie. Valná hromada společnosti Alstom, kde bude akcionářům předložena transakce ke schválení, se uskuteční 19. prosince 2014.

„Projekt s General Electric postupuje dobře. Po uzavření informačně-konzultačních jednání s radou zaměstnanců jsme s General Electric podepsali konečné smlouvy. Získali jsme i povolení Francouzského úřadu pro zahraniční investice. Představenstvo společnosti Alstom se následně rozhodlo, že na 19. prosince svolá valnou hromadu, kde se bude o transakci hlasovat. Pokud ji akcionáři schválí, nabídka společnosti General Electric bude nadále podléhat souhlasu příslušných úřadů pro ochranu hospodářské soutěže v řadě zemí. Po dokončení této transakce se skupina Alstom zaměří na oblast dopravy, kde očekává růst výnosů a zvýšení provozního zisku. Alstom bude spoléhat na příznivou strukturu rozvahy, kdy se velká část úhrady od General Electric využije k posílení skupiny a podporu jejího rozvoje. Podrobnosti o cílové struktuře rozvahy, včetně částky k vyplacení akcionářům, sdělíme v souvislosti s vydáním zprávy představenstva před valnou hromadou. Pokud jde o první polovinu roku, společnost Alstom vykázala rekordní objem zakázek, mezi nimiž figuruje řada rozsáhlých projektů, včetně obřího kontraktu v Jižní Africe v hodnotě zhruba 4 miliard eur. Výnosy z obchodní činnosti vzrostly o nezanedbatelných 13 % a provozní marže se zlepšila o 30 bazických bodů,“ říká Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom.

Výrazný růst obchodních výnosů a trvalé zlepšování provozní marže

V první polovině fiskálního roku 2014/15 dosáhla společnost Alstom výnosů ve výši 3,1 miliardy eur, což představuje zdravý nárůst o 13 %, kterého bylo dosaženo čistě růstem objemu obchodů, především dodávkami příměstských, rychlíkových a vysokorychlostních vlakových souprav ve Francii, Německu a Itálii, vysokorychlostních vlaků v Polsku a Maroku a tramvají v Dubaji. Na rozvíjející se země připadá přibližně třetina obratu. Provozní zisk, který zahrnuje i podíl na celopodnikových nákladech alokovaných divizi Alstom Transport, vzrostl o 21 % na 152 milionů eur a vykazuje setrvalou vzestupnou tendenci. Provozní marže na úrovni 5 % po odečtení celopodnikových nákladů byla meziročně o 30 bazických bodů vyšší díky růstu výnosů, kvalitnímu projektovému řízení a striktnímu řízení nákladů, které částečně negativně ovlivnily počáteční náklady spojené se zaváděním nových platforem.

Čistý zisk ze stávajících aktivit byl v první polovině roku 2014/2015 ovlivněn vysokými přechodnými finančními náklady a značnými náklady na restrukturalizaci (55 milionů eur).

Čistý zisk z ukončených činností dosáhl 226 milionů eur oproti 270 milionům ve stejném období předchozího roku, k čemuž přispěly nižší objemy obchodu a provozní marže v divizi energetiky a některé jednorázové položky.

Full English version of the Press release on the right column.

2014-11-05_PR H1 2014-15.pdf