Přejít k hlavnímu obsahu

Představenstvo společnosti Alstom dnes oznámilo, že od společnosti General Electric (GE) obdrželo závaznou nabídku na převzetí svých aktivit v oblasti energetiky. Transakce by zahrnovala divize termální energie, obnovitelných zdrojů a rozvodných sítí a dá

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Představenstvo společnosti Alstom dnes oznámilo, že od společnosti General Electric (GE) obdrželo závaznou nabídku na převzetí svých aktivit v oblasti energetiky. Transakce by zahrnovala divize termální energie, obnovitelných zdrojů a rozvodných sítí a dále podnikové a sdílené služby. Celkem tyto části společnosti Alstom mají 65 000 zaměstnanců a v účetním roce 2012/2013 vykázaly výnosy ve výši 14,8  miliardy eur. Navrhovaná cena je pevná a vychází z hodnoty kapitálového ocenění společnosti ve výši 12,35 miliardy EUR, tržního ocenění ve výši 11,4 miliardy EUR nebo 12,2 násobku EBIT (zisk před zdaněním).

Pokud bude nabídka schválena a realizována, Alstom se zaměří na obchodní aktivity v oblasti dopravy, kde je světovým lídrem. Alstom by využil výnos z prodeje energetické divize k posílení své divize dopravy, které by věnoval prostředky na ambiciózní rozvojové plány, splacení dluhu a vyplacení finančních prostředků akcionářům.

Uskutečnění transakce bude záviset na souhlasu orgánů dohledu nad fúzemi a akvizicemi a dalších regulatorních předpisech. Podle kodexu podnikání veřejně obchodovatelných společností AFEP-Medef bude transakce předložena akcionářům ke konečnému schválení. Společnost Bouygues, která vlastní 29% podíl ve společnosti Alstom, se zavázala před tímto schválením své akcie neprodat a naznačila, že podpoří doporučení představenstva společnosti Alstom.

Představenstvo se také zabývalo prohlášením o zájmu ze strany společnosti Siemens, které se týká jiné potenciální transakce. Siemens bude mít spravedlivý přístup k potřebným informacím, aby mohl podat závaznou nabídku, pokud se pro ni rozhodne. Prohlášení bude posuzováno z hlediska obchodních zájmů společnosti Alstom a z hlediska zájmů všech dotčených osob v souladu s přijatými závazky.

Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom, uvedl: „Spojení vhodně se doplňujících obchodních aktivit společností Alstom a GE v oblasti energetiky by vytvořilo konkurenceschopnějšího hráče na trhu, který by dokázal lépe naplňovat potřeby zákazníků. Zaměstnanci společnosti Alstom by přešli do známé, významné globální společnosti, která má prostředky k investicím do rozvoje lidí i technologií, aby dokázala dlouhodobě sloužit zákazníkům na celém světě. Navrhovaná transakce by umožnila společnosti Alstom rozvíjet svoji divizi dopravy jako samostatnou, kapitálově silnou společnost, která dokáže využít příležitostí na dynamickém trhu železniční přepravy.“

Alstom by zůstal kotovaný na burze jako společnost zaměřená na dopravu.

Divize dopravy společnosti Alstom se sídlem v St. Ouenu ve fiskálním roce 2012/2013 vykázala výnosy ve výši 5,5 miliardy eur, působí v 60 zemích a má 27 000  zaměstnanců, z toho 9 000 ve Francii.

Navrhovaná transakce by přesunula zaměření společnosti Alstom, kotované na pařížské burze, k aktivitám v oblasti dopravy a poskytla by divizi přepravy finanční prostředky k urychlení expanze na trhu, který se slibně rozvíjí díky ekonomickému růstu, postupující urbanizaci a zájmu o ochranu životního prostředí. Divize dopravy pod vedením současného managementu a společnosti Bouygues jakožto hlavním akcionářem by měla dobrou pozici pro další růst.

 

Press Contacts 

Virginie Hourdin / Claire Biau - Tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com ; claire.biau@alstom.com  

Publicis Consultants
Jérôme Goaer +33661617934 / Robert Amady +33672630891

Investors relations

Delphine Brault, Anouch Mkhitarian - Tel. +33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com, anouch.mkhitarian@chq.alstom.com

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity