Přejít k hlavnímu obsahu

Follow us on

Follow us on

Výsledky společnosti Alstom za rok 2013/14

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

V období 1. dubna 2013 až 31. března 2014 společnost Alstom přijala zakázky v hodnotě 21,5 miliardy eur, o 10 % nižší oproti předchozímu roku. Tržby vzrostly v porovnání s předchozím rokem organicky o 4 % na 20,3 miliard eur. Provozní zisk dosáhl 1 424 milionů eur, což představuje 3% meziroční pokles, při 7% ziskovosti provozní činnosti. Čistý zisk poklesl z 768* milionů eur v účetním roce 2012/13 na 556 milionů, a to především vlivem vyšších nákladů na restrukturalizaci, finančních nákladů, některých specifických odpisů a tvorby rezerv. Volné cash flow bylo v druhém pololetí roku 2013/2014 pozitivní ve výši 340 milionů eur, po záporném výsledku 511 milionů v prvním pololetí.

Alstom vykázal lepší obchodní výsledky ve druhém pololetí, takže skupina ukončila rok s poměrem objednávek k dokončeným zakázkám větším než 1. Tržby vzrostly organicky o 4 %, především díky výborným výsledkům v sektorech Transport a Obnovitelných zdrojů energie. K 7% ziskovosti provozní činnosti výrazně přispěla příznivá kombinace výsledků v sektoru Thermal Power, zlepšování výkonů v sektoru Transport a dopadů našeho plánu zvyšování výkonnosti „d2e“. Ve druhém pololetí jsme dosáhli pozitivního volného cash flow, což částečně vykompenzovalo výrazný úbytek volných hotovostních prostředků v prvním pololetí. Minulý týden společnost Alstom obdržela závaznou nabídku od společnosti General Electric na odkup našich energetických aktivit (Power a Grid). Skupina Alstom si ponechala možnost zvážit nevyžádané alternativní nabídky, které mohou být vyhodnoceny jako výhodnější. Pokud bude tento projekt schválen a realizován, zaměří se Alstom do budoucna na aktivity v oblasti dopravy,” řekl Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom.

Patrick-Kron-FY2013-14-annual-results.jpg

Press Contacts 

Virginie Hourdin / Claire Biau
Tel +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com , claire.biau@alstom.com

Investors relations

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian
Tel +33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com 
anouch.mkhitarian@chq.alstom.com