Přejít k hlavnímu obsahu

Follow us on

Follow us on

Představenstvo Alstomu doporučuje přijetí nabídky od General Electric

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Představenstvo společnosti Alstom dne 20. června 2014 obdrželo od společnosti General Electric (GE) aktualizovanou nabídku na převzetí divizí výroby a distribuce elektrické energie společnosti Alstom. Téhož dne obdrželo i aktualizované nabídky od společností Siemens a Mitsubishi Heavy Industries.
Výbor nezávislých ředitelů, který představenstvo ustanovilo k tomuto účelu 29. dubna 2014, vedený Jean-Martinem Folzem, opakovaně pečlivě posoudil navrhované transakce. Na základě názoru výboru i finančních a právních poradců se představenstvo jednomyslně rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k nabídce od GE.
Vedení společnosti Alstom vyjádřilo uspokojení nad přínosnou komunikací s francouzskou vládou, jejímž výsledkem je obchodní návrh, který je nejen v souladu se zájmy společnosti Alstom a jejích akcionářů, ale také poskytuje záruky s ohledem na obavy vyjádřené francouzskými státními představiteli.

NABÍDKA GENERAL ELECTRIC

GE dle dřívějšího prohlášení převezme divize tepelné energie, obnovitelné energie a elektrických rozvodných sítí a podnikové a sdílené služby za pevně stanovenou představující hodnotu kapitálu ve výši 12,35 miliardy eur a hodnotu podniku ve výši 11,4 miliardy eur.

Podle podmínek aktualizované nabídky by Alstom a GE po realizaci transakce založily společné podniky v oblasti rozvodných sítí a obnovitelné energie.

V oblasti rozvodných sítí by každá ze společností vlastnila 50% podíl v globálním podniku spojujícím dnešní Alstom Grid a GE Digital Energy. V oblasti obnovitelné energie by každá ze společností vlastnila 50% podíl v podniku vzniklém z dnešních aktivit společnosti Alstom v mimopevninské větrné energetice a energetice vodní.

Alstom a GE dále vytvoří společný podnik s rovnými podíly zabývající se výrobou a údržbou parních turbín a jejích součástí pro světovou jadernou energetiku (parní turbína „Arabelle“) i pro místní francouzskou energetiku. Francouzská vláda bude vlastnit prioritní akcii, díky níž bude mít právo veta a další práva ovlivňovat rozhodnutí v otázkách týkajících se bezpečnosti a jaderné technologie ve Francii.

Investice společnosti Alstom do těchto partnerství v oblasti energetiky představuje zhruba 2,5 miliardy eur, za předpokladu, že tyto společnosti nevykazují žádný dluh a žádné peněžní prostředky. Podmínky zahrnují běžná ujednání akcionářů se standardními právy na podíl na řízení a nakládání se svým podílem.

GE dále navrhuje vytvoření globální aliance, přičemž by společnosti Alstom odprodala 100% podíl v divizi železničních zabezpečovacích zařízení, která v roce 2013 vykázala výnosy cca 500 milionů USD a měla 1200 zaměstnanců. Společnosti GE a Alstom by podepsaly řadu dohod o spolupráci, včetně servisu lokomotiv GE mimo Spojené státy, výzkumu a vývoje, dodávek a výroby a obchodní podpory ve Spojených státech.

„Spojení vhodně se doplňujících obchodních aktivit společností Alstom a GE v oblasti energetiky by vytvořilo konkurenceschopnějšího hráče na trhu, který by dokázal lépe naplňovat potřeby zákazníků na celém světě a dlouhodobě investovat do rozvoje lidí i technologií. Společnost Alstom by se na tomto ambiciózním projektu v oblasti energetiky podílela prostřednictvím společných podniků. Dopravní divize společnosti Alstom Transport, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele s rozsáhlým portfoliem technologií a zastoupením na dynamických světových trzích, by dále posílila díky převzetí výroby železničních zabezpečovacích zařízení od společnosti GE a uzavření široké dohody o spolupráci v oblasti železniční dopravy,“ komentoval generální ředitel Alstomu Patrick Kron.

DALŠÍ KROKY

Dokončení transakce s GE bude předmětem jednání se zaměstnaneckou radou a schválení úřadem pro dohled nad fúzemi a akvizicemi a dalšími orgány, včetně úřadu pro schvalování zahraničních investic. V souladu s kodexem AFEP-Medef, který upravuje řízení velkých korporací, bude transakce předložena akcionářům ke konečnému schválení.

Pokud se nabídka schválí a realizuje, Alstom se zaměří na obchodní aktivity v oblasti železniční dopravy a na společné aktivity s GE v oblasti energetiky. Alstom by využil výnos z prodeje k posílení své divize Transport, investicím do aliancí v oblasti energetiky, splacení dluhu a vyplacení finančních prostředků akcionářům.

NÁVRH SIEMENS A MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Představenstvo dále posoudilo návrh předložený společnostmi Siemens a Mitsubishi Heavy Industries dne 16. června 2014, a upravený návrh ze dne 20. června 2014. Po prozkoumání návrhu se představenstvo jednomyslně shodlo, že není v dostatečném souladu se zájmy společnosti Alstom a jejích akcionářů.

For General Media request

Virginie Hourdin / Claire Biau
Tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com 
claire.biau@alstom.com  

Publicis
Robert Amady +33672630891

Investors relations

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian
Tel +33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com 
anouch.mkhitarian@chq.alstom.com