Megduplázta új megrendeléseit az Alstom Csoport, Mérföldkövek a General Electric és az Alstom Csoport integrációjában

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

2014. április 1. és szeptember 30. között, az előző pénzügyi év első félévéhez képest kétszer annyi, vagyis összesen 6,4 milliárd euró értékben szerzett új megrendeléseket az Alstom Csoport. A Dél-Afrikában elnyert 4 milliárd eurós megbízásnak köszönhetően a kapott megrendelések aránya a számlázott projektekéhez képest 2,1 (book-to-bill) szintre emelkedett. Ugyanezen időszak alatt, az értékesítés volumene 13%-kal nőtt organikusan és 3,1 milliárd eurót ért el. A működési eredményhányad, a vállalati költségek levonása után 30 bázisponttal nőtt a bővülő értékesítésnek és a bevezetésre került un. d2e (Dedicated to Excellence) teljesítményt javító folyamatnak köszönhetően annak ellenére, hogy az új gyártóplatformok üzembe helyezésének kezdeti költségei magasak voltak.

Az Alstom Csoport nettó eredménye 255 millió euró volt a továbbvitt és a nem folytatott tevékenységekkel együtt, a szabad pénzeszközök pedig a negatív forgótőke változások miatt -1.376 millió eurós szintet értek el.

Az Alstom és a General Electric integrációja tovább folytatódik, az elmúlt időszakban a két vállalat lefolytatatta a tárgyalásokat az üzemi tanácsokkal, aláírta az eladásról szóló szerződést és más megállapodásokat, valamint megszerezte a francia állam külföldi befektetésekre vonatkozó engedélyét. A tranzakciót az Alstom vezetése a 2014. december 19-én tartandó közgyűlésén terjeszti elő a részvényeseknek szavazásra.

-->

Legfontosabb pénzügyi adatok
(millió euróban)
2013.
szeptember 30.
2014.
szeptember 30.
%-os
változás
%-os
organikus
változás

Tényadatok

Új megrendelések értéke 2.741 6.407 +134% +136%
Teljes megrendelés állomány 22.638 26.933 +19% +17%
Értékesítés árbevétele 2.702 3.056 +13% +13%
Üzemi eredmény 126 152 +21%  
Működési eredményhányad 4,7% 5,0% -  
Nettó eredmény – továbbvitt tevékenységek 105 29 -72%  
Nettó eredmény – nem folytatott tevékenységek 270 226 -16%  
Nettó eredmény – Csoport szintű 375 255 -32%  
Szabad pénzeszközök -503 -1.376 -  

„A General Electric-kel tervezett integrációnk jól halad. Az üzemi tanácsokkal lefolytatott tárgyalásokat követően aláírtuk a végleges megállapodásokat a General Electric-kel. Megszereztük a francia állam külföldi befektetésekre vonatkozó engedélyét is. Ennek megfelelően az Alstom Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy december 19-re összehívja a közgyűlést, hogy a részvényesek szavazhassanak a tranzakcióról. Amennyiben a részvényesek jóváhagyják azt, a General Electric ajánlatára vonatkozóan további versenyhivatali és szabályzási engedélyeket kell beszereznünk. A tranzakció lezárását követően a Csoport Közlekedés üzletága értékesítésének és nettó eredményének növelésére összpontosít majd. Az Alstom a General Electric-től befolyó összeg jelentős részét a Csoport konszolidálására és fejlesztésére tervezi fordítani. A tervezett mérleg szerinti eredményt, ide értve a részvényesek felé kifizetendő összeget az Igazgatótanács jelentésével együtt hozzuk nyilvánosságra, figyelembe véve a közgyűlés kimenetelét. Jelen pénzügyi év első felét tekintve, új megrendeléseink rekord szintet értek el, a számos nagy volumenű megbízásnak, köztük a Dél-Afrikában elnyert, közel 4 milliárd eurós szerződésnek köszönhetően. Az értékesítés árbevétele 13%-os organikus növekedést ért el, a működési eredményhányad pedig 30 bázisponttal emelkedett” – mondta Patrick Kron, az Alstom Csoport elnök-vezérigazgatója. 

Bővülő értékesítés és növekvő működési eredményhányad
A 2014/15 pénzügyi év első felében az Alstom értékesítésének árbevétele 13%-kal bővült és elérte a 3,1 milliárd eurót. A növekedés elsősorban annak volt köszönhető, hogy a vállalat számos elővárosi, intercity és nagyon nagysebességű vasúti járművet szállított le francia, német és olasz megrendelőinek, hogy nagysebességű vonatokat gyártott le lengyel és marokkói vevőinek, valamint hogy villamos szerelvényeket adott át dubai partnereinek. A vállalat értékesítési árbevételének harmadát a fejlődő piacok adták.

Az üzemi eredmény 21%-kal, 152 millió euróra nőtt, amely magában foglal az Alstom Transport-hoz kapcsolódó vállalati költségeket is. Ezen költségek kifizetését követően az Alstom működési eredményhányada, az értékesítés növekedésének, a pontos projekt végrehajtásnak és a szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően, de az új műszaki gyártóplatformok üzembe helyezésének kezdeti költségeit is figyelembe véve, 30 bázisponttal növekedve 5% lett.

A 2014/15 pénzügyi év első felében a továbbvitt tevékenységekből származó nettó eredményt csökkentették az integrációhoz és az átszervezésekhez kapcsolódó pénzügyi kiadások, amelyek összege 55 millió euró volt.

A nem folytatott tevékenységekből származó nettó eredmény, az előző pénzügyi év első félévében realizált 270 millió euró-ról 226 millió euró-ra csökkent, elsősorban az Erőmű Szektor alacsonyabb értékesítési volumene és működési eredménye valamint egyszeri tételek miatt.

További információ kérhető
Alstom PR - Tölgyi Krisztina / Piskóti Attila
+36-30/915-9002
sajto@premiercom.hu