Overslaan en naar de inhoud gaan

Follow us on

Follow us on

Alstom test automatische rangeerlocomotieven in Nederland

Download as PDF
Press contacts - Corporate

Samuel Miller

Send an email

Coralie Collet

Send an email

De allereerste tests van het land met het hoogste niveau van spoorautomatisering

  • Belangrijkste ATO-voordelen: capaciteitsuitbreiding, kostenbesparing, lager energieverbruik voor groenere mobiliteit
  • Allereerste GoA4-automatisering met rangeertreinen in Nederland
  • Meer operationele flexibiliteit voor  passagiers- en vrachtvervoer  operators

15 juli 2020 – Alstom heeft een overeenkomst ondertekend met Nederlandse infrastructuurbeheerder ProRail voor het uitvoeren van tests voor de automatische besturing van treinen (ATO) voor rangeerlocomotieven in 2021. De tests zullen worden uitgevoerd op het hoogste automatiseringsniveau (GoA4[1]) op een rangeerterrein. Het doel is om aan te tonen hoe het gebruik van volledig geautomatiseerde treinen de treinexploitatie kan optimaliseren, zodat bij een groeiende vraag naar rangeeractiviteiten een kosteneffectieve, duurzame mobiliteit kan worden gerealiseerd.

Alstom gaat een dieselhydraulische rangeerlocomotief van Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa, uitrusten met automatische besturingstechnologie en intelligente obstakel- en environmentdetectie en -herkenning. Traditionele werkzaamheden, zoals starten en stoppen, aankoppelen van treinstellen, controleren van tractie- en remwerking en het ingrijpen bij noodsituaties, worden volledig geautomatiseerd en met uitzondering van medewerkers voor het testen van het veiligheidsprotocol zal zich geen actief personeel meer aan boord van de trein bevinden.

"Dit project maakt de weg vrij voor een volledig gedigitaliseerd spoorwegnet. De testen helpen het Europese spoorwegsysteem te profiteren van een uitbreiding van de capaciteit, lager energieverbruik en lagere kosten en zorgen tegelijk voor meer operationele flexibiliteit en verbeterde punctualiteit.  De test sluit volledig aan op de strategie van Alstom om toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten in de vorm van slimme en groene mobiliteit", aldus Bernard Belvaux, algemeen directeur van Alstom voor de Benelux. 

Alstom heeft al laten zien welke voordelen ATO heeft, met name voor metrosystemen overal ter wereld. De ervaring leert dat automatisering leidt tot capaciteitsverhoging, kostenbesparing, energiebesparing en operationele flexibiliteit. Omdat geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de menselijke reactiesnelheid kunnen geautomatiseerde treinen korter op elkaar rijden, zodat de netwerkcapaciteit beter kan worden benut. Ook werken de treinen op meer uniforme wijze, waardoor effectiever energieverbruik mogelijk is. De gradaties van automatisering (GoA) variëren van niveau 1, waarbij de machinist rijdt en wordt ondersteund door beveiligings- en adviessystemen, tot niveau 4, waarbij de trein zonder bemanning volledig automatisch wordt bestuurd. Automatisering op het spoor is een manier waarop operators de productiviteit van hun netwerken kunnen maximaliseren, zonder dure uitgaven te hoeven doen aan de infrastructuur.

Eind 2018 voerde Alstom enkele succesvolle ATO-tests op GoA2 uit op de Betuwelijn met ProRail en een goederenlocomotief van Rotterdam Rail Feeding (RRF).

Met deze nieuwe tests in Nederland geven Prorail en Lineas blijk van hun bereidheid om geautomatiseerde treinen te introduceren in Nederland en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een modern spoorwegsysteem in het land.

[1] GoA4 is de hoogste automatiseringsstandaard op spoorgebied. Het stoppen en starten van de trein, het openen en sluiten van de deuren en het ingrijpen bij noodsituaties vinden volledig automatisch plaats zonder directe betrokkenheid van personeel op de trein.