Alstoms Innovation Station i Stockholm inleder samarbete för teknikutveckling med Tåg i Bergslagen

Download as PDF
Press Contact Nordics

Johanna Svedin

Send an email
  • Innovationsstationen når viktig milstolpe genom banbrytande partnerskap inom järnvägsteknik

  • Ett tvåårigt samarbete med fokus på att göra betydande framsteg mot mer hållbara och effektiva tågresor

  • Fokus på att utveckla avancerade lösningar inom djurdetektion, AI och dataanalys, ny passagerarteknik och 3D-printning

26 april 2024 – Alstom, global ledare inom smart och hållbar mobilitet, har genom sin Innovation Station i Stockholm undertecknat ett samarbetsavtal med Tåg i Bergslagen (TiB).

Avtalet markerar början på ett unikt tvåårigt samarbete som ska utforska och utveckla nya teknologier för att förändra järnvägsindustrin. Initiativet är banbrytande i Europa, då det är första gången ett europeiskt företag samarbetar med Alstoms innovationsstation. Det markerar Alstoms åtagande för innovation och dess ledande position inom hållbar mobilitet.

Maria Signal Martebo, MD Alstom Sweden

"Genom att kombinera våra innovativa förmågor med Tåg i Bergslagens expertis, kan vi tillsammans utveckla järnvägslösningar för framtiden och bidra till en ännu mer hållbar och effektiv järnvägstrafik,”

Maria Signal Martebo
VD Alstom Sverige

”Det här samarbetet är en del av vår ambition att alltid ligga i framkant när det gäller teknikutveckling. Genom att kombinera våra innovativa förmågor med Tåg i Bergslagens expertis, kan vi tillsammans utveckla järnvägslösningar för framtiden och bidra till en ännu mer hållbar och effektiv järnvägstrafik,” säger Maria Signal Martebo, VD Alstom Sverige.

Fokusområden för samarbetet

Som en del av avtalet har Alstoms Innovation Station och TiB inlett ett samarbete för att utveckla lösningar inom följande områden:

  • Djurdetektion och avvärjning: För att förbättra säkerheten runt spåren och minska trafikstörningar från djur på järnvägsspåren.
  • Datainsamling, dataanalys och artificiell intelligens: För att optimera drift och förbättra underhållseffektivitet.
  • Utforska och utveckla ny teknik för passagerarinformationssystem: Förbättra kommunikationen med passagerare och passagerarupplevelsen.
  • Additiv tillverkning och 3D-printning: För att stödja underhållsarbete och reparationer.

Alstoms Innovation Station i Stockholm

För att kontinuerligt kunna förse kunder med de senaste tekniska framstegen inom järnväg, etablerade Alstom 2023 en Innovation Station i Stockholm. Denna station, den första i sitt slag i Europa för gruppen, fokuserar på samarbete med viktiga lokala intressenter såsom kunder, forskningsinstitutioner, universitet och startups. Stationen syftar även till att föra interna innovationsprojekt till marknaden, både lokalt och internationellt.

Alstom är den största aktören på den svenska järnvägsmarknaden, med över 1000 levererade tåg. Alstom leder även utrullningen av ERTMS i Sverige och har 19 depåer för tågservice och underhåll i hela landet.

Over 320 Alstom trains in Sweden

Alstom Sverige

Read more