Przejdź do treści

Alstom osiągnął wyniki zakładane na rok podatkowy 2011/12 i uzyskał znaczny poziom zamówień

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Alstom pozyskał zamówienia na kwotę 21,7 mld EUR, o 14% więcej niż w poprzednim roku. Zgodnie z zapowiedziami, czwarty kwartał przyniósł wyjątkowo dobre wyniki pod względem nowych zamówień, które pozyskano na kwotę 6,6 mld EUR. Sprzedaż wyniosła 19,9 mld EUR, a jej wyraźny wzrost w ostatnim kwartale dodatkowo potwierdził dalsze odwracanie tendencji spadkowej w ciągu roku podatkowego. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1 406 mln EUR, co odpowiada zakładanej uprzednio marży w wysokości 7,1%. Wynik netto wzrósł z 462 mln EUR w roku 2010/11 do 732 mln EUR (+58%). Wolne przepływy pieniężne uległy istotnej poprawie: po odpływie środków na kwotę 914 mln EUR w 1. połowie 2011/12 r., w 2. połowie wygenerowano je w kwocie 341 mln EUR.
Na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alstom zaproponuje dywidendę w wysokości 0,80 EUR na akcję, co oznacza 29% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

„W roku 2011/12 Grupa uzyskała znaczące wyniki działalności, co potwierdził wskaźnik book-to-bill na poziomie powyżej 1 za każdy kwartał roku podatkowego i dobry poziom zamówień w czwartym kwartale, najwyższy dla połączonych sektorów Power i dla sektora Transportu od 2008/09 r. Wolumen sprzedaży w ciągu roku stopniowo rósł. Dzięki poprawie, jaka miała miejsce w drugiej połowie roku, marża operacyjna osiągnęła poziom 7,1% za cały rok, zgodnie z założeniami z 2010 r. Wolne przepływy pieniężne w drugiej połowie roku miały wyraźnie dodatnie wartości. Zważywszy na naszą pozycję we wszystkich czterech obszarach działalności, w przyszłości oczekujemy utrzymania wysokiego poziomu zamówień. Na podstawie tych danych można przyjąć, że w kolejnych trzech latach sprzedaż będzie rosnąć o ponad 5% rocznie, a marża operacyjna powinna się stopniowo zwiększać, osiągając w marcu 2015 r. poziom ok. 8%. Jednocześnie nadal skupiamy się na generowaniu środków i spodziewamy się dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w każdym z nadchodzących trzech lat”, powiedział Patrick Kron, Prezes i Dyrektor Naczelny Alstom.

Pełna wersja informacji prasowej dostępna jest w załączonym dokumencie.