Przejdź do treści

Alstom rozpoczyna rok obrotowy 2012/13 nowymi zamówieniami i zwiększoną sprzedażą

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. Alstom pozyskał zamówienia na kwotę 6 mld EUR, o 20% wyższą niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami, sprzedaż wzrosła o 6%, osiągając w pierwszym kwartale 2012/13 r. 4,8 mld EUR.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrotowego Sektor Thermal Power pozyskał zamówienia o wartości 2,5 mld EUR. Przyczyniło się do tego zdobycie dużego kontraktu na realizację elektrowni gazowej w Izraelu oraz umów serwisowych związanych z tym projektem. Sektor Transport osiągnął bardzo wysoki poziom nowych zamówień w zakresie licznych kontraktów średniej wielkości, szczególnie w Europie, a ich wartość wyniosła 2,3 mld EUR. Sektor Grid także pozyskał zamówienia na znaczącą kwotę 1 mld EUR, natomiast Sektor Renewable Power pozyskał zamówienia na  małe projekty o wartości 0,2 mld EUR. Popyt kształtowały głównie kraje rozwijające się – ich zamówienia stanowiły ponad 50% łącznej liczby zamówień w omawianym okresie.

Do wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale roku 2012/13 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przyczyniły się wyniki Sektorów Thermal Power i Transport, podczas gdy obroty w Grid utrzymały się na tym samym poziomie, a w Sektorze Renewable Power ich wartość przejściowo się zmniejszyła.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartość portfela zamówień wyniosła 51 mld EUR, co odpowiada 30 miesiącom sprzedaży.

 

Kluczowe wskaźniki

 

Rzeczywiste wartości

 

2011/12

 

 

2012/13

(w mln EUR)

1. kw.
2. kw.
3. kw.
4. kw.
 
1. kw.
Zmiana
1. kw./1. Kw.

Zamówienia pozyskane

5 010

5 173

4 894

6 629

 

6 029

+20%

+6%

Sprzedaż

 

4 526

4 863

4 874

5 671

 

4 777

Dane liczbowe w podziale na Sektory znajdują się w Załączniku nr 1. Rozkład geograficzny odnotowanych zamówień i sprzedaży zawiera Załącznik nr 2. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji dla mediów nie podlegały badaniu.

 

Rok 2012/13 rozpoczyna się dobrymi wynikami, co odzwierciedla wskaźnik book-to-bill na poziomie 1,3. Zgodnie z oczekiwaniami, zamówienia w pierwszym kwartale pozostawały na dobrym poziomie, a sprzedaż wzrosła. Utrzymuje się bieżąca aktywność przetargowa, wynikająca nadal głównie z perspektyw w krajach rozwijających się, ale także w Europie w przypadku Sektora Transportu. Według naszych oczekiwań na cały rok, poziom zamówień zostanie utrzymany i, jak już informowaliśmy, sprzedaż wzrośnie o ponad 5%”, powiedział Patrick Kron, Prezes Alstom.

 

Przegląd Sektorów

 Thermal Power

W pierwszym kwartale roku 2012/13 Sektor Thermal Power pozyskał nowe zamówienia na kwotę 2 499 mln EUR, o 11% mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Sektor zdobył duży projekt na budowę elektrowni gazowej w Izraelu, obejmujący dostawę  dwóch  turbin gazowych GT26 oraz umowę serwisową. Ponadto pozyskano zamówienie na dwie maszynownie dla elektrowni węglowej w Indiach w ramach partnerstwa z Bharat Forge, a także zamówienie na turbinę gazową GT13 w Chinach. Thermal Services podpisał kontrakt na umowę serwisową w Izraelu i kontynuował wzmożoną działalność komercyjną w zakresie pozyskania nowych zamówień.

 Sprzedaż Sektora Thermal Power wyniosła 2 070 mln EUR i wzrosła o 6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Renewable Power

W pierwszym kwartale roku 2012/13 Sektor Renewable Power pozyskał zamówienia o wartości 214 mln EUR, o 35% mniej niż w pierwszym kwartale 2011/12 r. Sektor uzyskał jedynie kontrakty na małe projekty z zakresu energetyki wodnej, głównie w Afryce i Brazylii.

 Sprzedaż wyniosła 389 mln EUR i zmalała o 18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, co wiązało się z brakiem istotnych przychodów z dużych projektów w zakresie energetyki wodnej realizowanych w Ameryce Łacińskiej w omawianym kwartale.

 

Grid

Sektor Grid odnotował stabilny poziom zamówień, których wartość osiągnęła 1 017 mln EUR, o 14% więcej niż w 1. kwartale 2011/12 r. Kwota sprzedaży obejmuje dwa kontrakty na budowę stacji „pod klucz” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Tajwanie.

 

W ciągu kwartału Sektor wygenerował sprzedaż o wartości 889 mln EUR, tj. na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

 Transport

W pierwszym kwartale roku 2012/13 wartość zamówień Sektora Transportu wyniosła 2 299 mln EUR, czyli ponad dwa razy więcej niż wartość zamówień pozyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sektor pozyskał zamówienia na pociągi regionalne w Szwecji i w Niemczech, metro w Lille (Francja) oraz system sygnalizacji w Amsterdamie (Holandia). Pozyskane w poprzednim roku projekty dotyczące metra w Peru i Wenezueli także zostały uwzględnione w omawianym okresie.

 Sektor osiągnął sprzedaż na poziomie 1 429 mln EUR, generując o 17% wyższe przychody w porównaniu z niskim poziomem przychodów pierwszego kwartału roku 2011/12.


Kluczowe zdarzenia w pierwszym kwartale roku 2012/13 

W pierwszym kwartale roku 2012/13 Alstom ustanowił nowe kamienie milowe w zakresie swojej technologii oraz oferowanych  produktów.

W dniu 5 kwietnia 2012 r. konsorcjum kierowane przez EDF Energies Nouvelles zostało wybrane do realizacji trzech dużych projektów we Francji, dla których począwszy od 2015 r. Alstom dostarczy 240 turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. W tym celu sektor Renewable Power zbuduje cztery fabryki w Saint-Nazaire (gondole i generatory) i Cherbourgu (łopaty i wieże) i utworzy ośrodek inżynieryjny oraz badawczo-rozwojowy. Inwestycja jest dedykowana rynkowi morskich farm wiatrowych we Francji oraz w innych krajach europejskich.

W dniu 7 maja 2012 r. w Centrum Technologicznym Mongstad w Norwegii otwarto największy na świecie zakład testowania technologii wychwytywania CO2. Zakład pokazowy umożliwi Grupie dalsze testowanie technologii przechwytywania dwutlenku węgla z wykorzystaniem schłodzonego amoniaku począwszy już od lata 2012 r. Mongstad to jeden z 16 pilotażowych projektów z zakresu wychwytywania i składowania CO2 (CCS) oraz jeden z projektów dużej skali Sektora Thermal Power na całym świecie.

W dniu 11 czerwca 2012 r. Alstom i francuski „Fonds Stratégique d’Investissement” (Strategiczny Fundusz Inwestycyjny) osiągnęły porozumienie w sprawie nabycia marki Translohr, należącej do grupy Lohr Industrie i specjalizującej się w produkcji tramwajów na gumowych kołach. Porozumienie to umożliwia dalszy rozwój technologii Translohr i oferuje perspektywy rozwoju działalności, jednocześnie zachowując działalność tej marki w Alzacji (Francja) i zapewniając realizację projektów będących w toku.

W dniu 20 czerwca 2012 r. Alstom i francuski państwowy podmiot badawczy CEA-INES (Institut National de l’Energie Solaire) ogłosiły utworzenie wspólnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Chambery (Francja). Działania wspólnego laboratorium będą się koncentrować na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu przechowywania energii, integrowaniu jednostek produkujących energię odnawialną i przekształcaniu ich w inteligentne sieci przesyłowo-rozdzielcze. Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego potwierdza to, jak istotne jest dla Sektora Grid przyspieszenie badań nad rozwiązaniami z dziedziny przechowywania energii.

 Sytuacja i perspektywy finansowe

Grupa ponawia zapowiedzi wzrostu sprzedaży na poziomie ponad 5% rocznie za bieżący rok i dwa najbliższe lata obrotowe oraz stopniowej poprawy marży operacyjnej, która powinna osiągnąć ok. 8% w marcu 2015 r.

Alstom potwierdza także, że wolne przepływy gotówkowe powinny być dodatnie w każdym z tych kolejnych trzech lat obrotowych, co umożliwi dalsze umacnianie aktualnej silnej pozycji finansowej Alstom.

 

Załącznik nr  1 – podział według sektorów i kwartałów

 

 

2011/12

 

2012/13

Zamówienia pozyskane

 

 

 

 

 

 

 

Zm. wart. rzeczyw.

Zm. wart. org.*

(w mln EUR)

1. kw.

2. kw.

3. kw.

4. kw.

Rok obr.

 

1. kw.

1. kw./1. kw.

1. kw./1. kw.

Thermal Power

2 811

1 839

1 872

2 844

9 366

 

2 499

-11%

-14%

Renewable Power

328

687

309

702

2 026

 

214

-35%

-34%

Sieci Przesyłowe

891

962

1,168

982

4 003

 

1,017

+14%

+12%

Transport

980

1,685

1,545

2,101

6 311

 

2,299

+135%

+129%

Alstom

5 010

5 173

4 894

6 629

21 706

 

6 029

+20%

+17%

 

 

2011/12

 

2012/13

Sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

Zm. wart. rzeczyw.

Zm. wart. org.*

(w mln EUR)

1. kw.

2. kw.

3. kw.

4. kw.

Rok obr.

 

1. kw.

1. kw./1. kw.

1. kw./1. kw.

Thermal Power

1 945

2 102

2 247

2 432

8 726

 

2 070

+6%

+2%

Renewable Power

473

564

369

621

2 027

 

389

-18%

-18%

Sieci Przesyłowe

887

957

981

1,188

4 013

 

889

0%

-1%

Transport

1,221

1,240

1,277

1,430

5 168

 

1 429

+17%

+15%

Alstom

4 526

4 863

4 874

5 671

19 934

 

4 777

+6%

+3%

(*) Wartości organiczne nie obejmują czynników dotyczących walut i zakresu działania.

 

Załącznik nr 2 – rozkład geograficzny

 

Zamówienia pozyskane wg miejsc przeznaczenia 

2011/12

Udział

2012/13

Udział

(w mln EUR)

1. kw.

%

1. kw.

%

Europa Zachodnia 

1 216

24%

2 308

38%

Ameryka Północna

520

10%

478

8%

Europa Wschodnia

730

15%

213

3%

Ameryka Południowa i Środkowa

306

6%

478

8%

Afryka/Bliski Wschód

440

9%

1,484

25%

Kraje Azji i Pacyfiku

1,798

36%

1,068

18%

RAZEM 

5 010

100%

6 029

100%

 

Sprzedaż wg miejsc przeznaczenia 

2011/12

Udział

2012/13

Udział

(w mln EUR)

1. kw.

%

1. kw.

%

Europa Zachodnia 

1 715

38%

1 677

35%

Ameryka Północna

635

14%

613

13%

Europa Wschodnia

337

7%

427

9%

Ameryka Południowa i Środkowa

413

9%

332

7%

Afryka/Bliski Wschód

613

14%

725

15%

Kraje Azji i Pacyfiku

813

18%

1,003

21%

RAZEM 

4 526

100%

4 777

100%

Kontakt:

Dorota Januszkiewicz, Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
+48 55 239 22 22 , dorota.januszkiewicz@alstom.com

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity