Przejdź do treści

Alstom uzyskał certyfikat ISO 37001 dla własnego systemu zarządzania antykorupcyjnego

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Alstom uzyskał pierwszy certyfikat AFAQ ISO 37001 przyznany przez jednostkę AFNOR Certification, po przeprowadzeniu pomiędzy marcem i majem 2017 roku audytu w siedmiu zakładach we Francji i w Europie, który potwierdził zaangażowanie grupy w zwalczanie korupcji.

Wprowadzona w październiku 2016 roku międzynarodowa norma ISO 37001 wspiera stosowanie szeregu środków, których celem jest wspomaganie organizacji o różnej wielkości, zarówno prywatnych, jak i publicznych, w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przekupstwa, poprzez wdrożenie systemu zarządzania antykorupcyjnego.

 W trakcie audytu skoncentrowano się na adekwatności systemu antykorupcyjnego grupy Alstom w skali Europy zgodnie z normą ISO 37001, a w szczególności na jej polityce etyki i zgodności z przepisami, Kodeksie etycznym grupy, który jest przekazywany jej wszystkim pracowników od 2001 roku, a także różnych instrukcjach dotyczących istniejących procedur antykorupcyjnych oraz licznych powiązanych narzędziach szkoleniowych.

 Mocne strony uwydatnione przez Certyfikat AFNOR, to między innymi silne dążenie kierownictwa do zaszczepienia w spółce kultury etyki, procedury, które są dobrze dostosowane do zagrożeń, w szczególności na poziome zakupów, oraz bezpośrednie zaangażowanie pracowników poprzez sieć 260 ambasadorów ds. etyki i zgodności z przepisami rozsianych po wszystkich zakładach grupy Alstom na całym świecie.

 – Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy jedną z pierwszych firm na świecie, która uzyskała ten certyfikat. Świadczy to o naszym głębokim zaangażowaniu w etyczne postępowanie oraz potwierdza zasadność naszych znacznych wysiłków podjętych wewnątrz grupy w celu zwiększenia komunikacji i świadomości w zakresie naszych procedur etycznych i wartości, zrealizowanych przez nasz dział etyki i zgodności z przepisami – powiedział Henri Poupart-Lafarge, Prezes Alstom.

 – Odnotowaliśmy silne dążenie kierownictwa najwyższego szczebla oraz zespołów do uruchamiania inicjatyw mających na celu zwalczanie korupcji w Europie. W trakcie audytu uznanie zyskał szereg procedur, które zespół ds. etyki i zgodności z przepisami w sprawny sposób skoordynował na poziomie europejskim: systemy ostrzegania, zapobieganie w obrębie zakupów, zespoły sprzedażowe oraz kadry. Pod koniec 2016 roku grupa Alstom wykorzystała fakt opublikowania normy ISO 37001, żeby wzmocnić swoje podejście poprzez zastosowanie najlepszych praktyk udostępnionych na poziomie międzynarodowym. Każdego roku będą przeprowadzane audyty, w celu ocenienia trwałości tego nowego systemu zarządzania – powiedział Franck Lebeugle, Dyrektor Zarządzający jednostki AFNOR Certification.

Ten pierwszy certyfikat oznacza rozpoczęcie kampanii certyfikacyjnej grupy Alstom. Następnie zostaną przeprowadzone kolejne audyty w pozostałych regionach, w których grupa prowadzi działalność.