Przejdź do treści

Alstom, IGE+XAO i Safran tworzą w Tuluzie Centrum Doskonałości, specjalizujące się w elektrycznych systemach kolejowych

Press contacts - Corporate

Justine Rohée

Send an email

Tel: +33 1 57 06 18 81

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Download as PDF

18 października 2018 r. – Alstom, IGE+XAO i Safran zacieśniają współpracę tworząc w Tuluzie Centrum Doskonałości specjalizujące się w dziedzinie inżynierii elektrycznych kolejowych systemów pokładowych. Międzynarodowe Centrum Doskonałości, zlokalizowane na terenie zakładów producenta podzespołów dla przemysłu lotniczego Safran Electrical & Power, będzie oferowało stanowiska badawcze dla nawet stu inżynierów. W oparciu o oprogramowanie wydawcy IGE+XAO i korzystając z jego wsparcia technicznego Centrum Doskonałości będzie opracowywało elektryczne systemy kolejowe przeznaczone dla rozwiązań Alstom, od projektowania po wdrożenie przemysłowe i utrzymywanie w gotowości operacyjnej podzespołów elektrycznych. Działalność centrum będzie obejmowała skupiała się na innowacjach poprzez rozwój przyszłościowych systemów.

W ramach podpisanej umowy z Alstom, IGE + XAO, wydawca oprogramowania do projektowania, symulacji i produkcji systemów elektrycznych, zapewnia swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie oprogramowania i powiązanych usług. Firmy Alstom i IGE+XAO, które są partnerami od 2011 r., wchodzą w kolejny ważny etap współpracy dzięki podpisaniu umowy technicznej i handlowej na okres 5 lat. IGE+XAO dostarczy systemy oprogramowania przeznaczone do zarządzania cyklem życia systemów elektrycznych oraz będzie świadczył usługi walidacji oprogramowania, wsparcia użytkowników, a także zajmował się szkoleniem i zarządzaniem platformą sprzętową. Alstom i Safran podpisują umowę również podpisały umowę obejmującą projektowanie systemów elektrycznych, w ramach ogłoszonego w 2017 r. partnerstwa pomiędzy obiema grupami. Ten nowy etap współpracy pomiędzy firmami Alstom i Safran stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę wymiany najlepszych praktyk pomiędzy przemysłem lotniczym i kolejowym. Safran Electrical & Power, światowy lider w dziedzinie okablowania lotniczego, oddaje do dyspozycji Alstom zespół ekspertów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem przemysłowym systemów elektrycznych. „Centrum Doskonałości, oferujące nowy potencjał rozwojowy, przyczyni się do umocnienia kompetencji i i szybszej responsywności Alstomu w dziedzinie pokładowych systemów elektrycznych, z wykorzystaniem najlepszych praktyk sektora lotniczego i dzięki wsparciu zespołów IGE+XAO specjalizujących się w sektorze elektryki kolejowej. Będzie to jeden z atutów pozwalających Alstomowi podjąć wyzwania w dziedzinie przyszłej mobilności”, oświadczył Thierry Best, Dyrektor ds. Operacyjnych Alstom. Centrum Doskonałości przyczyni się zatem do rozwoju projektów takich jak dostarczenie tramwajów dla Aten, RER (szybkie metro miejskie) nowej generacji czy też TGV (szybka kolej) przyszłości”. „Utworzenie Centrum Doskonałości stanowi krok bez precedensu dla IGE+XAO. Jest to wynik owocnej współpracy z dwoma kluczowymi klientami, Alstomem i Safranem, a także dojrzałości naszego systemu oprogramowania PLM przeznaczonego do projektowania, symulacji i produkcji systemów elektrycznych. Centrum Doskonałości, które dziś tworzymy, to pod względem przyjętych założeń i konfiguracji uczestniczących podmiotów, światowa premiera, a nasze zespoły są dumne, że należą do tych podmiotów, które będą kształtowały mobilność teraźniejszości i przyszłości”, oświadczył Alain Di Crescenzo, Prezes Grupy IGE+XAO. „To za pośrednictwem naszej spółki zależnej Safran Engineering Services zapewnimy Alstomowi dostęp do naszych kompetencji - zarówno w zakresie usług inżynieryjnych, jak i w dziedzinie elektryki. Nasze zespoły w ciągu ostatnich lat uczestniczyły w rozwoju dużych programów lotniczych i są entuzjastycznie nastawione do pomysłu przekazania dobrych praktyk swojego sektora do branży kolejowej. Zarządzanie złożonymi projektami, projektowanie współbieżne, ogólnoświatowy wymiar zespołów i klientów – to aspekty łączące te dwa sektory”, oświadczył Alain Sauret, Prezes Safran Electrical & Power. Rozwiązania stosowane w kolejnictwie muszą odpowiadać na zmiany zachodzące w sferze  nawyków klientów i usług. Obecne rozwiązania muszą być modułowe, aby ułatwić eksploatację, zdolne do dostosowywania się do lokalnej lub indywidualnej specyfiki, a także rozwojowe, czyli zdolne do przyjmowania nowych technologii (WiFi, komfort pasażerów, zarządzanie przepływem pasażerów, zwiększenie bezpieczeństwa mienia i osób, nowe produkty podłączone do Internetu, konserwacja zapobiegawcza itp.). Centrum Doskonałości umożliwi analizowanie z wyprzedzeniem potrzeb pasażerów i operatorów oraz będzie korzystało ze środowiska współpracy „Trinity LAB” sprzyjającego refleksji nad potrzebami w dziedzinie mobilności.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity