Przejdź do treści

Wykaz zamówień i obrotów firmy Alstom za pierwszy kwartał 2018/19

Press contacts - Corporate

Justine Rohée

Send an email

Tel: +33 1 57 06 18 81

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Investor relations

Julie Morel

Send an email

Tel: +33 6 67 61 88 58

Julien Minot

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 64 84

Download as PDF
 • Znaczący wzrost działalności handlowej potwierdzony zamówieniami w kwocie 2,6 mld euro
 • Wysoki poziom obrotów wynoszący 2 mld euro, co oznacza wzrost o 14% (17% wzrostu organicznego)
 • Ugruntowane perspektywy rozwoju firmy
 • Realizacja kolejnych etapów łączenia obszarów działalności pomiędzy firmami Alstom i Siemens Mobility
 • 19 lipca 2018 – W pierwszym kwartale 2018/19 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.) grupa Alstom uzyskała zamówienia na kwotę 2,6 mld euro, w porównaniu do 1,9 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obroty Grupy osiągnęły poziom 2,0 mld euro, co stanowi wzrost o 14% (17% dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych) w porównaniu do 1,8 mld euro za pierwszy kwartał 2017/18.

  Przy kwocie zamówień wynoszącej 35,5 mld euro na dzień 30 czerwca 2018 r. i ok. 30% przypadających na działalność usługową, portfel otrzymanych zamówień zapewnia dobre prognozy dla przyszłych obrotów firmy.

  Kluczowe dane

  Dane ogłoszone

  (w mln €)

  2017/18

  T1 (skorygowane zgodnie ze standardem IFRS 15)

  2018/19

  T1

  % dynamiki -  dane ogłoszone

  % dynamiki – dane organiczne

   

   

   

   

   

   

  Otrzymane zamówienia

  1 909

  2 641

  38%

  42%

   

  Obroty

  1 770

  2 017

  14%

  17%

   

               

  Podział ogłoszonych zamówień i obrotów na obszary geograficzne i na poszczególne produkty zamieszczono w załączniku 1. Podobnie jak w przypadku wszystkich danych zamieszczonych w niniejszym komunikacie prasowym, dane powyższe pochodzą ze sprawozdań przed badaniem przez biegłego rewidenta.

  “Grupa Alstom rozpoczyna rok podatkowy ze znaczną dynamiką działalności handlowej i wysokim poziomem obrotów. Jesteśmy szczególnie dumni z uzyskania zamówienia na budowę kompletnego systemu lekkiego bezzałogowego metra w Montrealu, który jest jednym z największych projektów w zakresie komunikacji miejskiej w bieżącym roku. Wzrost obrotów uzyskany przez naszą Grupę spowodowany jest zwłaszcza znaczącym postępem w realizacji systemowych projektów na Bliskim Wschodzie. Możemy zatem potwierdzić nasze perspektywy rozwojowe. Jednocześnie zmierzamy ku połączeniu z firmą Siemens Mobility. Dwa dni temu znakomita większość udziałowców Alstom poparła tę transakcję. - oświadczył Henri Poupart-Lafarge, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Alstom.

  ***

  Szczegółowa analiza

  Podczas pierwszego kwartału 2018/19 grupa Alstom otrzymała zamówienia w kwocie 2641 mln euro, dotyczące w szczególności budowy lekkiego bezzałogowego metra w Montrealu, dodatkowych szynobusów Citadis Dualis we Francji, długoterminowej umowy na konserwację i utrzymanie taboru i sygnalizacji metra w Sydney, pokładowego systemu kontrolnego pociągów w Norwegii i tramwajów Citadis we Frankfurcie.

  Za pierwszy kwartał 2018/19 r., obroty osiągnęły poziom 2017 mln euro, co stanowi wzrost o 14% (17% dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych) w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Prowadzona w tym czasie działalność dotyczyła zwłaszcza realizacji systemowych projektów na Bliskim Wschodzie, projektu PRASA w RPA i dostawy taboru pociągów regionalnych do Włoch.

  Najważniejsze wydarzenia

  Grupa Alstom, która posiadała dotychczas 33% udziałów w kapitale rosyjskiego przedsiębiorstwa TMH, dokonała w Rosji kolejnych inwestycji nabywając 20% udziałów w firmie powstałej z połączenia TMH z przedsiębiorstwem Locotech, będącym kolejnym rosyjskim podmiotem prowadzącym działalność usługową. Ta transakcja o wartości 115 mln euro została zawarta 29 czerwca 2018 r.

  Grupa Alstom pozycjonuje się jako lider globalnego rozwoju zrównoważonej mobilności. Napędzany wodorem pociąg Coradia iLint otrzymał nagrodę mobilności GreenTec Award 2018 ; Alstom powołał Sojusz na rzecz niskoemisyjnych środków transportu, zaś wodór stanowi jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań w zakresie przekształcania systemu energetycznego – całe przedsięwzięcie zajęło zaledwie jeden kwartał i zakończyło się pierwszą na świecie homologacją pociągu osobowego napędzanego wodorem uzyskaną w Niemczech przez firmę Alstom.

  Potwierdzone perspektywy rozwoju

  Perspektywy rozwoju grupy Alstom zostały obliczone dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych. Dane te są zgodne z nowym MSSF 15, który jest obecnie obowiązującym standardem prezentacji przychodów osiąganych przez podmioty gospodarcze.

  Za rok obrachunkowy 2018/19 spodziewane obroty wynoszą ok. 8 mld euro, a skorygowana marża operacyjna powinna wynieść maksymalnie 7%.

  W perspektywie średnioterminowej wzrost grupy Alstom powinien nadal przewyższać dynamikę wzrostu całego rynku, powinna następować poprawa rentowności i generowania gotówki, przy możliwej krótkookresowej zmienności.

  Powstanie globalnego lidera Mobilności

  W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiły kolejne istotne etapy łączenia obszarów działalności Grupy Alstom i Siemens Mobility, w tym w zakresie trakcji kolejowej.

  Dnia 8 czerwca 2018 Alstom i Siemens wspólnie wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zezwolenie na przeprowadzenie tej operacji w ramach postępowania kontroli połączeń.

  Dnia 13 lipca, firmy Alstom i Siemens zostały powiadomione o decyzji podjętej przez Komisję Europejską w sprawie wszczęcia pogłębionego postepowania dotyczącego projektu łączenia działalności firm Siemens Mobility i Alstom. Tego rodzaju pogłębione postępowanie jest postępowaniem rutynowym przy tak znacznych transakcjach i w najmniejszym stopniu nie przesądza o wyniku postępowania.

  Dnia 17 lipca udziałowcy Grupy Alstom zatwierdzili projekt łączenia obszarów działalności Alstom i Siemens Mobility.

  Na operację muszą wydać zgodę organy ds. konkurencji, a jej sfinalizowanie spodziewane jest w pierwszym kwartale 2019 r.*

  Podobnie jak w przypadku wszystkich danych liczbowych zamieszczonych w niniejszym komunikacie prasowym, powyższe dane uwzględniają wymogi standardu MSSF 15. Obroty na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zestawione z wartością obrotów na dzień 30 czerwca 2017, które zostały skorygowane celem uwzględnienia wejścia w życie standardu MSSF 15 w dn. 1 kwietnia2018 r.