Przejdź do treści

Follow us on

Follow us on

Follow us on

Alstom otrzymuje ocenę „A-” w ankiecie CDP za rok 2018 poświęconej globalnemu ociepleniu

Download as PDF
Press contacts - Corporate

Coralie Collet

Send an email

Tel: + 33 (1) 57 06 18 81

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

24 stycznia 2019 r. – Przechodząc od oceny „B” do „A-”, Alstom poprawia wynik osiągnięty w ankiecie CDP na temat globalnego ocieplenia. Dodatkowo wcześniej tego samego dnia Alstom znalazł się w rankingu „100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw na świecie” prowadzonym przez Corporate Knights. Wyróżnienia te świadczą o zaangażowaniu Alstomu w zrównoważoną mobilność oraz podkreślają fakt, że polityka i struktura firmy mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko z punktu widzenia globalnego ocieplenia.

CDP (wcześniej znany pod nazwą „Carbon Disclosure Project”) zarządza globalnym systemem udostępniania informacji, który pozwala przedsiębiorstwom, miastom, stanom i regionom na pomiar swojego wpływu na środowisko i zarządzanie nim. Podmiot ten przyznaje oceny w skali od „A” do „D-”, przy czym oceny „A” i „A-” otrzymuje około 5% badanych przedsiębiorstw. Ocena oparta jest na porównaniu do innych podobnych przedsiębiorstw pochodzących z branży przemysłowej, branży sprzętu elektrycznego i maszyn.

Corporate Knights Inc. posiada zarówno magazyn Corporate Knights poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i dział badawczy zajmujący się klasyfikacją i oceną produktów finansowych na postawie ich efektywności z punktu widzenia odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Roczny ranking „Global 100” zestawiający 100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw na świecie, zapoczątkowany przez Corporate Knights w 2005 r., ogłaszany jest co roku, w tym samym czasie co Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Ponadto we wrześniu Alstom po raz ósmy z rzędu został uwzględniony w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI), Świat i Europa, co stanowi wyraz uznania dla jego pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.