Hoppa till huvudinnehåll

Follow us on

Follow us on

Först i världen: förarlösa regionala passagerartåg testas i Tyskland

Download as PDF
Press contacts - Corporate

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Coralie Collet

Send an email

Tel: +33 (1) 57 06 18 81

Communications director Europe

Carole Courtin

Send an email

Tel: +33157068175

Innovationspris från Tysklands finansministerium 

  • Alstom får pris av Tysklands finansministerium för ett projekt för förarlösa regionaltåg  
  • Forskningsprojektet inleds 2021, testdrift av de första automatiserade tågen i början av 2023
  • Ytterligare en innovativ transportlösning testas i Niedersachsen, efter världens första vätgasdrivna tåg

27 maj 2020. Tysklands finansministerium har tilldelat Alstom ett innovationspris ”Innovation Prize for Regulatory Sandboxes”* för sitt planerade testprojekt avseende automatisk drift av regionaltåg för passagerartrafik. Projektet kommer att inledas 2021 och genomförs i samarbete med Region Braunschweig, Tysklands centrum för luft- och rymdfart (DLR) och Berlins tekniska universitet (TU Berlin). 

Efter utvärdering av de utvalda järnvägsspåren och vilken utrustning som behövs för förarlösa tåg kommer testerna att utföras med två Coradia Continental-tåg som ägs av Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH. Alstom är sedan länge världsledande inom automatisk tågdrift (ATO) för tunnelbanesystem, men det här testet blir världens första inom segmentet regionala passagerartåg. 

– Framtidens förarlösa tåg kommer att optimera den regionala tågdriften, minska energiförbrukningen och göra resandet mer bekvämt. Den i hög grad automatiserade trafiken kommer med andra ord ha stor betydelse för att skydda miljön och bidra till utvecklingen av ett modernt och attraktivt järnvägssystem. Efter de lyckade testerna av världens första vätgaståg Coradia iLint visar Alstom än en gång att företaget leder utvecklingen inom järnvägstransporter med sitt pilotprojekt för självkörande regionaltåg, säger Jörg Nikutta, vd för Alstom i Tyskland och Österrike.

I det här projektet kommer två tåg byggda på Alstoms framgångsrika Coradia Continental-plattform att utrustas med ett europeiskt system för tågstyrning (ETCS) samt utrustning för automatisk tågdrift. Utrustningen möjliggör automatisk körning, och olika grader av automation kommer att testas: GoA3 i ordinarie passagerartrafik och GoA4 vid växling. Vid GoA3 är tågresan helt automatiserad, men det finns en maskinist som kan ingripa i en eventuell nödsituation. Med GoA4 avses obemannad drift utan personal ombord, men med fjärrstyrningsmöjligheter.  

Niedersachsens ekonomi- och transportminister Dr. Bernd Althusmann framförde sina gratulationer till det nationella Innovationspriset: - Efter den framgångsrika driften av bränslecellstågen i Elbe-Weser triangeln har Alstom i Salzgitter återigen satt standarden för morgondagens lokala transporter. Det faktum att vi i Niedersachsen nu kan driva på vidareutvecklingen av förarlösa tåg samtidigt som vi testar automatiserad nätverksmobilitet är ett avgörande steg för framtiden för järnvägens persontransporter. Det nya projektet utlovar en hög grad av innovation, som vi behöver för att få klimatvänliga och effektiva transporter. Självklart är jag särskilt nöjd med att Alstom, som ett företag i Niedersachsen, nu stärker vårt rykte som en grogrund för innovation.

– ATO, eller automatisk tågdrift, är en av de mest spännande utmaningarna inom järnvägssektorn idag. Den ger oss möjlighet att forma och förändra framtidens tågdrift i grunden, i synnerhet om vi lyckas uppnå höga automationsnivåer. Mycket forskning återstår dock innan vi är där, och jag är väldigt glad över att samarbeta med Alstom i det här projektet, säger Birgit Milius, chef och professor vid institutionen för tågdrift och infrastruktur vid Berlins tekniska universitet och projektets forskningsledare. I detta projektet kommer hon att undersöka olika aspekter, bland annat hur människan integreras i det tekniska systemet

– Artificiell intelligens är viktig för att framtidens lokala spårbundna passagerartrafik ska bli mer effektiv, pålitlig och ekonomisk. Det är mot denna bakgrund Region Braunschweig stöder detta innovativa forskningsprojekt och gärna ställer sina ”ENNO-tåg” till förfogande, tillägger Fritz Rössig, chef för regionens transportavdelning och vd för Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH.

– Att testa under verkliga förhållanden är ett måste för att vi ska kunna utveckla praktiska AI-lösningar som optimerar järnvägssystemet, tillägger Jörn Groos, gruppchef inom tekniken för upphandling av data och informationsinhämtning vid institutet för transportsystem vid Tysklands centrum för luft- och rymdfart (DLR).

Resultaten av det här viktiga projektet kommer att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen av det rättsliga ramverket för automatisk tågdrift. Niedersachsen kommer att ligga i framkant – och är övertygade om att regionaltåg på automationsnivå GoA3 snart är färdiga för serieproduktion. I detta testskede förlitar sig Alstom på sitt stora kunnande inom automatiserade tunnelbanor och andra ATO-projekt. Företaget leder det europeiska ATO-projektet inom Shift2Rail och arbetar med SNCF:s automatiserade godståg. 

*Om programmet ”Innovation Prize for Regulatory Sandboxes” 
Alstom tilldelades utmärkelsen för sin idé om högautomatiserad tågdrift inom kategorin ”Outlook”. Så kallade ”Regulatory Sandboxes” blir ett allt viktigare innovationsverktyg i Tyskland. Som testmiljöer för innovation och lagstiftning används de för att samla erfarenheter av digitala innovationer under verkliga förhållanden. Nya tekniker och affärsmodeller som bara är delvis kompatibla med befintlig lagstiftning kan testas i experimentella miljöer under en bestämd tid.