Alstom dostarcza PCC Intermodal SA w Polsce cztery nowe lokomotywy wielosystemowe Traxx

Download as PDF
Kontakt prasowy - Polska

Anna Zaluska

Send an email
  • Cztery nowe lokomotywy Traxx 3 MS dołączyły do floty PCC Intermodal SA

  • Lokomotywy mogą być wykorzystywane do obsługi intermodalnych przewozów transgranicznych pomiędzy: Polską, Niemcami, Austrią, Czechami i Słowacją

  • Kontrakt zawarty w 2021 roku obejmował produkcję i certyfikację lokomotyw, a także szkolenie pracowników i pełną obsługę serwisową

3 lipca, 2023Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, dostarczył z końcem czerwca 2023 roku, cztery wielosystemowe lokomotywy elektryczne Traxx 3 MS wiodącemu operatorowi intermodalnemu - PCC Intermodal SA. Kontrakt na dostawę lokomotyw, wraz z certyfikacją i szkoleniami, został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego celem jest promocja i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.

Transport intermodalny, w i przez Polskę, rozwija się drugą dekadę. Dzięki producentom świadomie wybierającym nowoczesne rozwiązania logistyczne, determinacji, cierpliwości i  dalekowzroczności operatorów intermodalnych, branża zdobyła stabilną pozycję na rynku i jest istotnym elementem kształtowania polityki transportowej w kraju i zagranicą. Mamy obecnie w Polsce nowoczesne terminale przeładunkowe, najważniejsze regiony ekonomiczne Polski są połączone siecią codziennych serwisów intermodalnych z istotnymi gospodarczo regionami naszych sąsiadów, a kolej dostała szansę by przeżywać swoją drugą młodość w postaci dostaw kontenerowych.

"Jestem przekonany, że lokomotywy Traxx 3 MS wzmocnią pozycję PCC Intermodal SA, przyczyniając się do dalszego rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej Transeuropejskiej Sieci Transportowe”

Sławomir Cyza
Dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

“By się dalej rozwijać, otwierać nowe korytarze dla transportu intermodalnego oprócz inwestycji
we  w pełni funkcjonalne obiekty przeładunkowe potrzebne jest odpowiednie zaplecze techniczne: lokomotywy, sprzęt przeładunkowy, wagony, naczepy i samochody. Włączając do zasobów
spółki kolejne lokomotywy Traxx, PCC Intermodal SA będzie w stanie - w ramach posiadanych licencji przewozowych - operując łącznie 15-stoma lokomotywami elektrycznymi, rozszerzyć
i uelastycznić swoją ofertę codziennych połączeń intermodalnych, w korytarzach międzynarodowych.”  – powiedział Adam Adamek – Wiceprezes Zarządu PCC Intermodal SA.

“Cieszymy się, że lokomotywy Traxx 3 MS dołączyły do floty PCC Intermodal SA. To pojazdy oparte o najnowocześniejszą, innowacyjną platformę, charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, możliwością prowadzenia cięższych pociągów niż porównywalne lokomotywy,
a także uproszczonym interfejsem z ETCS i ułatwionym serwisem. Jestem przekonany,
że lokomotywy Traxx 3 MS wzmocnią pozycję PCC Intermodal SA, przyczyniając się do dalszego rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej Transeuropejskiej Sieci Transportowej” – podkreśla Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Platforma Traxx jest stale rozwijana od lat 90-tych. Dzięki zastosowaniu modułowego podejścia, platforma może być stosowana zarówno do przewozów krajowych jak i transgranicznych. Lokomotywa Traxx trzeciej generacji zapewnia zwiększoną wydajność operacyjną i niezawodność oraz wyższą efektywność energetyczną, a jej okresy międzyprzeglądowe zostały wydłużone o 33%, aby poprawić dostępność i zmniejszyć nakłady na utrzymanie w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. W ciągu ostatnich 20 lat sprzedano ponad 2500 sztuk. Zostały one dopuszczone w 20 krajach i pokonują łącznie ponad 300 milionów km rocznie. Od 2000 roku włączono do eksploatacji ponad 5700 lokomotyw Alstom, które są wykorzystywane w transporcie kolejowym w wielu krajach Europy, a także w Azji, Ameryce Północnej i Afryce.

Pendolino_trains_on_railway_tracks_in_Poland

Alstom w Polsce

Read more