Alstom przeprowadził w Katowicach pierwsze w Polsce laboratoryjne testy kompatybilności systemu ETCS (ESC)

Download as PDF
Poland/CEE Communication Director

Anna Zaluska

Send an email
  • Testy przeprowadzono w siedzibie Alstom pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji Transportu przy Politechnice Warszawskiej

  • Przedmiotem testów był pojazd TRAXX z zabudowanym system pokładowym ETCS On-board

  • W warunkach laboratoryjnych sprawdzono kompatybilność systemu pokładowego z przytorowym system ETCS

13 marca 2024 – Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, przeprowadził pierwsze w Polsce testy ESC w warunkach laboratoryjnych. W laboratorium Alstom w Katowicach testowano pojazd TRAXX z zabudowanym system pokładowym ETCS On-board. Środowisko laboratoryjne złożone było z rzeczywistych urządzeń ERTMS, symulatorów systemów warstwy podstawowej oraz narzędzi wspomagających. Testy zostały przeprowadzone pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji Transportu przy Politechnice Warszawskiej w oparciu o scenariusze opracowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Celem testów kompatybilności ESC jest wykazanie zgodności między systemami pokładowymi ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) zainstalowanymi w pojeździe oraz systemami przytorowymi odpowiadającymi za sterowanie ruchem kolejowym. Obowiązek przeprowadzenia testów dotyczy producentów taboru i przewoźników. Testy przeprowadza się dla pojazdów wyposażonych w urządzenia ETCS, których eksploatacja ma się rozpocząć na danej linii, dlatego kluczowe jest zapewnienie środowiska odzwierciedlającego rzeczywistą konfigurację na trasie.

– Pionierskie na polskim rynku testy ESC przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych to ważny krok w procesie usprawniania certyfikacji nowych pojazdów wyposażonych w urządzenia ERTMS -

Adam Juretko
Dyrektor Zarządzający katowickiego oddziału Alstom Polska

Proces przygotowania środowiska referencyjnego testów ESC trwał ponad rok i składał się z wielu etapów – od koncepcji, poprzez dostosowanie środowiska symulacyjnego oraz narzędzi, aż po uzyskanie niezależnej opinii potwierdzającej wiarygodność całego środowiska. Prawidłowość osiągniętych w ramach testów rezultatów została potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną – Ośrodek Certyfikacji Transportu.

– Pionierskie na polskim rynku testy ESC przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych to ważny krok w procesie usprawniania certyfikacji nowych pojazdów wyposażonych w urządzenia ERTMS. Realizacja testów w warunkach laboratoryjnych jest także odpowiedzią na oczekiwania Urzędu Transportu Kolejowego, który zaleca prowadzenie testów właśnie w ten sposób, a także naszych partnerów, klientów i całej branży – wyjaśnia Adam Juretko, Dyrektor Zarządzający katowickiego oddziału Alstom Polska.

Adam Juretko podkreśla, że korzystanie z laboratorium Alstom jako środowiska testowego dla ESC przynosi wiele korzyści, w tym znacznie wyższą dostępność środowiska testowego w porównaniu do rzeczywistej magistralnej linii kolejowej, powtarzalność scenariuszy oraz możliwość szczegółowej analizy zachowania systemów. – Z punktu widzenia zarządców infrastruktury i przewoźników, taka metoda testowania pozwala uniknąć dodatkowych zakłóceń w planowanym ruchu pociągów. Planujemy stale rozwijać nasz ośrodek testowy ESC, m.in. poprzez dostosowanie środowiska testowego pod kątem kolejnych typów systemów pokładowych ETCS.

Zespół kierowany przez mgr inż. Anetę Pogorzelską-Szcześniak brał udział w obserwacji przygotowania środowiska laboratoryjnego i konfiguracji testów oraz w prowadzeniu analiz współpracy wszystkich komponentów złożonej konfiguracji testowej, we współpracy z zespołem laboratorium. Wnioski z przeprowadzonych obserwacji dały wystarczające dowody na potwierdzenie poprawnej pracy stanowiska testowego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niezależnej opinii potwierdzającej wiarygodność ośrodka testowego ESC.

– OCT funkcjonuje na rynku jednostek notyfikowanych od 9 lat, wykorzystując ponad 30-letnią tradycję badawczą w zakresie komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym Wydziału Transportu PW. Przez cały ten okres modelowanie i symulacja procesów srk były częścią naszej pracy badawczo-naukowej. Bogate doświadczenie pozwala świadomie podchodzić do rozwiązań cyfrowych umożliwiających łączenie elementów rzeczywistych systemów z niezbędną infrastrukturą symulacyjną pozwalającą na przeniesienie procesów ruchowych do laboratorium – deklaruje dr inż. Andrzej Kochan, Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale transportu Politechniki Warszawskiej.

Dr inż. Andrzej Kochan dodaje, że współpraca z laboratorium Alstom w Katowicach, pełniącym funkcję Ośrodka Testowego ESC, daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień cyfrowego odwzorowania rzeczywistych systemów. – Wykonane prace stanowią element badań naszego zespołu nad cyfrowym bliźniakiem ETCS i szerzej nad procesem cyfryzacji kolei. Doświadczenia ostatniego roku pokazały, że badania symulacyjne, w tym testy ESC, to technika zwiększająca w znacznym zakresie możliwości poznawcze skomplikowanych systemów, do których bez wątpienia można zaliczyć ETCS.

Doświadczenie Alstom na polskim rynku uwzględnia m.in. pierwsze wdrożenie systemu ERTMS poziomu 2, budowę systemu ERTMS poziomu drugiego na dziesięciu liniach kolejowych PKP PLK, budowę centrum sterowania dla Metra Warszawskiego, budowę 30 systemów scentralizowanego sterowania ruchem kolejowym (CTC), wyposażenie ponad 200 stacji w komputerowe systemy zależnościowe oraz modernizację ponad 1,7 tys. systemów sygnalizacji przejazdowej.

Alstom™, Traxx™ i Onvia™ są znakami towarowymi grupy Alstom.

Ośrodek Certyfikacji Transportu jest jednostką notyfikowaną posiadającą kompetencje dla oceny podsystemu sterowanie zarówno w zakresie urządzań pokładowych, jak i przytorowych. Posiada uprawnienia do certyfikacji typu i zgodności z typem dla wszystkich urządzeń podsystemu sterowanie. PKP PLK również uznała kompetencje OCT, podpisując umowę na koordynację testów ESC/RSC dla swojej sieci.

Pendolino_trains_on_railway_tracks_in_Poland

Alstom w Polsce

Read more