Aktuální výpis z obchodního rejstříku najdete na stránkách.

Informace pro akcionáře

Projekt: Implementace genderového auditu Alstom Česká republika

V období od 1.5.2019 do 30.4.2022 probíhá ve společnosti projekt s názvem Implementace genderového auditu Alstom Česká republika a.s. (a.s. Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010538) Projekt je financován z prostředků EU.

EU Operational Program Employment Logo