Skip to main content

Alstoms aktiviteter under COP15-konferensen

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

Med anledning av COP15-konferensen i Köpenhamn den 10-16
december organiserar Alstom Power en pressaktivitet kallad
Clean Power & CCS.
Arrangemanget syftar till att skapa uppmärksamhet kring
Alstoms miljöarbete bland de 3000 journalister som bevakar
klimatförhandlingarna. Besök är planerade på
Karlshamns pilotanläggning för koldioxidavskiljning och
dessutom sker möten med ett antal nyckelchefer.


Program
:

9-11 dec: Intervjuer med Philippe Joubert,
chef för Alstom Power och Philippe Paelinck,
chef för CO2 Business Development.
11 dec:  CO2-presentation av Philippe Paelinck.
12, 14, 15 och 16 dec: Dagliga besök för pressen på Karlshamns
CCS-pilotanläggning.
Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity